MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี
Office of the Islamic Committee of Narathiwat Province

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

กอจ. นราธิวาส คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ

ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
นายนิแวอาลี หะยีนิเลาะ
ฝ่ายบริหาร
นายหะยีอับดุลรอซัก อาลี
ฝ่ายบริหาร
นายมฮำมัด ลีกี
ฝ่ายมัสยิด
นายมามะสุดี วาแม
ฝ่ายสมรส
นายอาหาหมัดอัลดุลห์ หะยีมะ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอับดุลอาซิ บาโด
ฝ่ายมัสยิด
นายรุสดีย์ โดฮาร์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอับดุลการิม การี
ฝ่ายสมรส
นายคอการี มะยิ
เหรัญญิก
นายสลมี ตาเละ
ฝ่ายทะเบียนมัสยิด
นายมะกาแม อีสอ
ฝ่ายทะเบียนมัสยิด
นายสะมะแอ แลแตบาตู
ฝ่ายประนีประนอม
นายมาหะมะนาวี ยูโซะ
ฝ่ายประนีประนอม
นายอิบรอเฮง แวนาแว
ฝ่ายการศึกษา
นายอับดุลฮาฟีซ ซีเซ็ง
ฝ่ายการศึกษา
นายแวอาแซ แวมามุ
ฝ่ายสวัสดิการ
นายนูรูยี บือราเฮง
ฝ่ายซากาต
นายอัดดือนัน หะยีมะมิง
ฝ่ายซากาต
นายสะมะแอ นิแม
ฝ่ายสมรส
นายอายิ ลาเต๊ะ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสูไฮมี มะเกะ
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอับดุลวาฮับ อาบูซาแล
ฝ่ายกิจการฮาลาล
221 ม.10  ต.ลำภู  อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000  โทร: 073-530-825
แฟกซ์: 073-530-828
จำนวนผู้เข้าชม: 186,852