MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
THE PROVINCIAL ISLAMIC OF CHUMPHON

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: ท่าแซะ

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ท่าข้าม 1 23 52 58 110 52 58 15 14
ท่าแซะ 2 3 5 3 8 5 3 0 0
หงษ์เจริญ 1 48 119 126 245 119 126 1 4
รวม 4 74 176 187 363 176 187 16 18
มัสยิดนูรุ้ลอามานะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 007
ตำบล/แขวง: ท่าข้าม
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์
ทะเบียนเลขที่: 004
ตำบล/แขวง: ท่าแซะ
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
มัสยิดมูฮาญิรีน
ทะเบียนเลขที่: 001
ตำบล/แขวง: หงษ์เจริญ
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
มัสยิดอัลคอยร๊อต
ทะเบียนเลขที่: 002
ตำบล/แขวง: ท่าแซะ
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
1 หมู่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
จำนวนผู้เข้าชม: 39,530