มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

THE PROVINCIAL ISLAMIC OF CHUMPHON

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษอำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ท่าแซะ 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ปะทิว 2 0 0 0 0 0 0 0 0
เมืองชุมพร 1 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 7 0 0 0 0 0 0 0 0

รายชื่อมัสยิด

มัสยิดญัมอียตุ้ลอิสติกอมะห์
ทะเบียนเลขที่: 006
ตำบล/แขวง: ชุมโค
อำเภอ/เขต: ปะทิว
มัสยิดนูรุ้ลอามานะห์
ทะเบียนเลขที่: 007
ตำบล/แขวง: ท่าข้าม
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
มัสยิดนูรุ้้ลอิบาดะห์
ทะเบียนเลขที่: 005
ตำบล/แขวง: ท่าแซะ
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
มัสยิดนูรุ้ลเอี้ยะซาน
ทะเบียนเลขที่: 004
ตำบล/แขวง: ชุมโค
อำเภอ/เขต: ปะทิว
มัสยิดบัดริ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 003
ตำบล/แขวง: ท่าตะเภา
อำเภอ/เขต: เมืองชุมพร
มัสยิดมูฮาญีรีน
ทะเบียนเลขที่: 001
ตำบล/แขวง: หงษ์เจริญ
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
มัสยิดอั้ลค๊อยร๊อต
ทะเบียนเลขที่: 002
ตำบล/แขวง: ท่าแซะ
อำเภอ/เขต: ท่าแซะ
138  หมู่ 3 ตำบลคุริง  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
จำนวนผู้เข้าชม: 34,432