MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
THE PROVINCIAL ISLAMIC OF CHUMPHON

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร

กอจ. ชุมพร ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

12 ก.พ. 2567 0 ครั้ง
ขอเชิญนายทะเบียนมัสยิดอบรมระบบมัสยิดออนไลน์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญนายทะเบียนมัสยิดอบรมระบบมัสยิดออนไลน์ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร
1 หมู่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
จำนวนผู้เข้าชม: 38,936