มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE

สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: บันนังสตา

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ตลิ่งชัน 16 821 1,690 1,434 3,124 1,690 1,434 69 65
ตาเนาะปูเต๊ะ 11 359 1,016 893 1,909 1,016 893 7 1
ถ้ำทะลุ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
บันนังสตา 29 727 1,921 1,644 3,565 1,921 1,644 12 11
บาเจาะ 10 692 1,704 1,592 3,296 1,704 1,592 25 15
เขื่อนบางลาง 7 178 499 405 904 499 405 26 29
รวม 74 2,777 6,830 5,968 12,798 6,830 5,968 139 121
คอสูลอัลอีบาดะห์ / วาระ 30-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 236
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ซัมซูดิน / วาระ 1 มี.ค. 2565
ทะเบียนเลขที่: 094
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ซีรอตุตตักวา / วาระ 5-06-2563
ทะเบียนเลขที่: 301
ตำบล/แขวง: เขื่อนบางลาง
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ญันนาตุนนะอีม / วาระ 27 ต.ค 2560-2564
ทะเบียนเลขที่: 095
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลนาอีม / วาระ 24 ส.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 406
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลฟุรกอน / วาระ 24 พ.ย 2560
ทะเบียนเลขที่: 486
ตำบล/แขวง: ตาเนาะปูเต๊ะ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลมุซีนีน / วาระ 27 ก.ค. 2564 * + 3
ทะเบียนเลขที่: 276
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลมุตตากีน / วาระ 6 / 7 / 2564
ทะเบียนเลขที่: 030
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลอามัน / วาระ 1 ก.ย. 2563
ทะเบียนเลขที่: 311
ตำบล/แขวง: เขื่อนบางลาง
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลอามาน / วาระ................................
ทะเบียนเลขที่: 496
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลอามาน / วาระ 15 ก.พ.2565
ทะเบียนเลขที่: 307
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลอามาน / วาระ 17 ส.ค. 2564 * + 2
ทะเบียนเลขที่: 376
ตำบล/แขวง: ตาเนาะปูเต๊ะ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลอิห์ซาน
ทะเบียนเลขที่: 332
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลอิห์ซาน / วาระ 13 ก.ค 2561
ทะเบียนเลขที่: 482
ตำบล/แขวง: เขื่อนบางลาง
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลอูลูวีย์อัสซอคเราะ จดเมื่อ 12 ต.ค. 2542 / วาร
ทะเบียนเลขที่: 364
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุลฮูดา จดเมื่อ 9 ตุลาคม 2561 / วาระ...........
ทะเบียนเลขที่: 290
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุสลาม
ทะเบียนเลขที่: 405
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
ดารุสลาม / วาระ 18 พ.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 479
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นอรูดิน / วาระ 12 พ.ค 2562
ทะเบียนเลขที่: 078
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นะห์ดอตุลอิสลาม / วาระ 13 ก.ค. 2564* +2
ทะเบียนเลขที่: 297
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุดดีน / วาระ 8 ก.ค. 2563
ทะเบียนเลขที่: 338
ตำบล/แขวง: ถ้ำทะลุ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุดดีนอีลาฮี / วาระ 30 มี.ค. 2564 * + 3
ทะเบียนเลขที่: 466
ตำบล/แขวง: เขื่อนบางลาง
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลฟาตฮี / วาระ 7 ก.พ 2563
ทะเบียนเลขที่: 407
ตำบล/แขวง: ตาเนาะปูเต๊ะ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลยากีน / วาระ 30-06-2020
ทะเบียนเลขที่: 508
ตำบล/แขวง: บาเจาะ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลยากีนย์ จดเมื่อ 31 ตุลาคม 2548 / วาระ 28-08
ทะเบียนเลขที่: 440
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลอิบาดะห์ / วาระ 15-03-2562
ทะเบียนเลขที่: 334
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลอิมาน / วาระ 2 ก.พ. 2564 * +1+2+3
ทะเบียนเลขที่: 390
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลอิมาน / วาระ 4 ธ.ค 2563
ทะเบียนเลขที่: 325
ตำบล/แขวง: เขื่อนบางลาง
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลอิสลาม / วาระ 12-06-2563
ทะเบียนเลขที่: 344
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลอิสลาม / วาระ 26 ม.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 289
ตำบล/แขวง: บาเจาะ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลอิสลาม / วาระ 9-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 056
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลอิสลาม / วาระ 9-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 511
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลอิสลาม/ วาระ 2-08-2565
ทะเบียนเลขที่: 487
ตำบล/แขวง: เขื่อนบางลาง
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลอิสลามีย๊ะ จดเมื่อ 20 ส.ค. 2519 / วาระ 1-01-
ทะเบียนเลขที่: 185
ตำบล/แขวง: ตาเนาะปูเต๊ะ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลอีมาน / วาระ 6-11-2563
ทะเบียนเลขที่: 369
ตำบล/แขวง: บาเจาะ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลฮีดายาตุลอิสลามียะห์ / วาระ 8 มี.ค.2565
ทะเบียนเลขที่: 354
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลฮีดายาตุลอีมาน / วาระ 10 ส.ค. 2564 * +1+3
ทะเบียนเลขที่: 331
ตำบล/แขวง: บาเจาะ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลฮูดา / วาระ 26 เม.ย. 2565
ทะเบียนเลขที่: 461
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลฮูดา จดเมื่อ 30 พ.ย. 2558 / วาระ 5-07-2562
ทะเบียนเลขที่: 495
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรุลฮูดาย์ / วาระ 18-09-2563
ทะเบียนเลขที่: 353
ตำบล/แขวง: ตาเนาะปูเต๊ะ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
นูรูอีมาน / วาระ 22 ธ.ค. 2563
ทะเบียนเลขที่: 442
ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
บ้านลาตอซูแก (ราวฎอตุลมุมีนีน) / วาระ 11 พ.ค 2561
ทะเบียนเลขที่: 513
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
บายิดารุสสาลาม / วาระ 18-01-2562
ทะเบียนเลขที่: 195
ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
บาโงยือแร / วาระ...........................
ทะเบียนเลขที่: 057
ตำบล/แขวง: บาเจาะ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา
มัสยิด กำปงลาแล / วาระ 8 ธ.ค. 2564
ทะเบียนเลขที่: 022
ตำบล/แขวง: บาเจาะ
อำเภอ/เขต: บันนังสตา

ระวัติสำนักงานโดยย่อ

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2488  ตรงกับปี ฮิจเราะห์ศักราช 1365   จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561 ) เป็นเวลา 73 ปี  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับประกรมุสลิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาและสังคมวัฒนธรรมอิสลาม

 

มูลเหตุก่อตั้งสำนักงาน

             จากการที่มีประชากรมุสลิมในจังหวัดจำนวนมาก โดยไม่มีสำนักงานเฉพาะในการรับผิดชอบกิจกรรม และการดูแลแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับกฎระเบียบด้านศาสนาอิสลาม รัฐบาลและประกรมุสลิม ต้องการให้มีคณะผู้รับผิดชอบดูแลมัสยิดและกิจกรรมการเรียนการสอนฟัรดูอีน ตาดีกา การสมรส การหย่า และการจัดการมรดก ตามหลักแห่งศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ต้องการให้ยกระดับคุณภาพประชากรมุสลิมในระดับจังหวัด จึงได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นมา

 

การได้มาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

              สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เป็นสำนักงานขนาดใหญ่มีจำนวนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งหมด   30  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นผู้เสนอชื่อและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีกำนหนดดำรงดำแหน่งวาระละ   6  ปี
จำนวนผู้เข้าชม: 295,371