มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: เกาะสมุย

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
บ่อผุด 1 17 20 9 29 20 9 7 3
มะเร็ต 1 18 76 86 162 76 86 2 1
รวม 2 35 96 95 191 96 95 9 4
นูรุลฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่: 051
ตำบล/แขวง: บ่อผุด
อำเภอ/เขต: เกาะสมุย
มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซาน
ทะเบียนเลขที่: 037
ตำบล/แขวง: มะเร็ต
อำเภอ/เขต: เกาะสมุย
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร5ธานี
เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร5ธานี 84290
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-961514 / 0935768181/0873886839
จำนวนผู้เข้าชม: 253,410