มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: พุนพิน

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ท่าข้าม 1 2 2 0 2 2 0 0 0
ท่าสะท้อน 2 72 149 161 310 149 161 0 0
รวม 3 74 151 161 312 151 161 0 0
มัสยิดอัลนูรปากิสตาน
ทะเบียนเลขที่: 049
ตำบล/แขวง: ท่าข้าม
อำเภอ/เขต: พุนพิน
มัสยิดอิกอมุสซอลาฮ์
ทะเบียนเลขที่: 036
ตำบล/แขวง: ท่าสะท้อน
อำเภอ/เขต: พุนพิน
ศาลามุรเราะห์มาน
ทะเบียนเลขที่: 015
ตำบล/แขวง: ท่าสะท้อน
อำเภอ/เขต: พุนพิน
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร5ธานี
เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร5ธานี 84290
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-961514 / 0935768181/0873886839
จำนวนผู้เข้าชม: 253,409