มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: ท่าชนะ

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ท่าชนะ 6 209 430 415 845 430 415 2 5
ประสงค์ 10 794 1,627 1,556 3,183 1,627 1,556 268 246
รวม 16 1,003 2,057 1,971 4,028 2,057 1,971 270 251
นูรุลฮูดา(บ้านห้วยเเซะ)
ทะเบียนเลขที่: 052
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดซอลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 032
ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดดารุลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 031
ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดดารุสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 028
ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดนูรุดดีนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 002
ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดนูรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 017
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดนูรุลฮูดา
ทะเบียนเลขที่: 050
ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดบ้านดอนมะกอก
ทะเบียนเลขที่: 025
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดบาเนียดารุสสลาม(ปากิสตาน)
ทะเบียนเลขที่: 048
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดมูฮัมมาดียะห์ (บ้านดอนมะม่วง)
ทะเบียนเลขที่: 014
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดยามาอาตนอิสลาม (บ้านหนองจิก)
ทะเบียนเลขที่: 007
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดยุมอาตุลปากีสถาน (บ้านดอนดูน)
ทะเบียนเลขที่: 024
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดอันนูรุดดีน (บ้านหัวท่า)
ทะเบียนเลขที่: 040
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดอัลนุสเราะห์ (บ้านหนองน้ำขาว)
ทะเบียนเลขที่: 006
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
มัสยิดอุซซิสะอาลัตตักวา
ทะเบียนเลขที่: 018
ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
อันยุมอาตนอิสลาม(บ้านในเขา)
ทะเบียนเลขที่: 003
ตำบล/แขวง: ประสงค์
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร5ธานี
เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร5ธานี 84290
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-961514 / 0935768181/0873886839
จำนวนผู้เข้าชม: 253,405