มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: เมืองสุราษฎร์ธานี

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ตลาด 1 35 68 51 119 68 51 0 0
บางกุ้ง 2 84 254 220 474 254 220 6 7
มะขามเตี้ย 1 30 63 55 118 63 55 9 6
รวม 4 149 385 326 711 385 326 15 13
มัสยิดเราฎอตุ้ลญันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 047
ตำบล/แขวง: บางกุ้ง
อำเภอ/เขต: เมืองสุราษฎร์ธานี
อิกอมาตุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 020
ตำบล/แขวง: บางกุ้ง
อำเภอ/เขต: เมืองสุราษฎร์ธานี
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร5ธานี
เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร5ธานี 84290
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-961514 / 0935768181/0873886839
จำนวนผู้เข้าชม: 253,415