มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

THE PROVINCIAL ISLAMIC COUNCIL OF RANONG

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: กะเปอร์

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กะเปอร์ 1 22 62 45 107 62 45 0 0
บางหิน 2 122 286 289 575 286 289 12 3
ม่วงกลวง 3 506 1,087 1,045 2,132 1,087 1,045 110 133
รวม 6 650 1,435 1,379 2,814 1,435 1,379 122 136
มัสยิดกอมารีย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 001
ตำบล/แขวง: ม่วงกลวง
อำเภอ/เขต: กะเปอร์
มัสยิดซีลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 013
ตำบล/แขวง: บางหิน
อำเภอ/เขต: กะเปอร์
มัสยิดนูรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 016
ตำบล/แขวง: บางหิน
อำเภอ/เขต: กะเปอร์
มัสยิดมูห่ำมาดีย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 021
ตำบล/แขวง: กะเปอร์
อำเภอ/เขต: กะเปอร์
มัสยิดเราะห์มะห์
ทะเบียนเลขที่: 006
ตำบล/แขวง: ม่วงกลวง
อำเภอ/เขต: กะเปอร์
มัสยิดเอี๊ยะซาน
ทะเบียนเลขที่: 008
ตำบล/แขวง: ม่วงกลวง
อำเภอ/เขต: กะเปอร์
14/3 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 8500 โทร 082-2785632 ,077-893038
จำนวนผู้เข้าชม: 58,889