มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

THE PROVINCIAL ISLAMIC COUNCIL OF RANONG

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: เมืองระนอง

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
บางริ้น 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ปากน้ำ 3 3 6 3 9 6 3 0 0
ราชกรูด 3 300 762 651 1,413 762 651 81 76
หงาว 3 393 1,004 938 1,942 1,004 938 107 104
เขานิเวศน์ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 12 696 1,772 1,592 3,364 1,772 1,592 188 180
มัสยิดญันนาตุลนาอีน
ทะเบียนเลขที่: 015
ตำบล/แขวง: บางริ้น
อำเภอ/เขต: เมืองระนอง
มัสยิดดะวาตุ้ลมุสลีมีน
ทะเบียนเลขที่: 018
ตำบล/แขวง: ราชกรูด
อำเภอ/เขต: เมืองระนอง
มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 031
ตำบล/แขวง: ราชกรูด
อำเภอ/เขต: เมืองระนอง
มัสยิดดารูลญันน๊ะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 014
ตำบล/แขวง: หงาว
อำเภอ/เขต: เมืองระนอง
มัสยิดนู้รุ่นอีหม่าน
ทะเบียนเลขที่: 017
ตำบล/แขวง: ราชกรูด
อำเภอ/เขต: เมืองระนอง
มัสยิดริดวาน
ทะเบียนเลขที่: 002
ตำบล/แขวง: เขานิเวศน์
อำเภอ/เขต: เมืองระนอง
มัสยิดอัลฟุรกอน
ทะเบียนเลขที่: 032
ตำบล/แขวง: ปากน้ำ
อำเภอ/เขต: เมืองระนอง
มัสยิดอิสลาฟีย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 010
ตำบล/แขวง: ปากน้ำ
อำเภอ/เขต: เมืองระนอง
มัสยิดอูบูดีย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 004
ตำบล/แขวง: ปากน้ำ
อำเภอ/เขต: เมืองระนอง
อันวาริสซุนนะห์
ทะเบียนเลขที่: 022
ตำบล/แขวง: หงาว
อำเภอ/เขต: เมืองระนอง
อัลนูร
ทะเบียนเลขที่: 027
ตำบล/แขวง: เขานิเวศน์
อำเภอ/เขต: เมืองระนอง
อัลฟาอีซีน
ทะเบียนเลขที่: 003
ตำบล/แขวง: หงาว
อำเภอ/เขต: เมืองระนอง
14/3 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 8500 โทร 082-2785632 ,077-893038
จำนวนผู้เข้าชม: 58,897