MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: ยะรัง

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คลองใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 0 0 0 0 0 0 0
มัสยิดอินซอสูรีสูนะห์
ทะเบียนเลขที่: 594
ตำบล/แขวง: คลองใหม่
อำเภอ/เขต: ยะรัง
63 บ้านทุ่งนเรนทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Tel.073-330-876
จำนวนผู้เข้าชม: 107,745