MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

กอจ. ปัตตานี ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

08 มี.ค. 2559 2,184 ครั้ง ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
63 บ้านทุ่งนเรนทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Tel.073-330-876
จำนวนผู้เข้าชม: 107,738