The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก  คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

นายสมนึก เหมประพันธ์

นายศิลา วันดี

นายยูโสบ สายวารี

นายดะเรต อบรม

สะฮาตุกดี ทิพย์หมัด

นายมูฮัมหมัด หวันมุดา

นายสุเทพ จุนเด็น

นายซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย

นายสมคิด เหมประพันธ์

วีระ ตำราเรียง (ฝ่ายดูดวงจันทร์)

นายมะหมูด การะพิทักษ์

นายวิรัช โต๊ะหลาง

นายมนัส มะนิก

นายรุสดี วิชา

นายอภินันท์ หมันหลิน

นายวิทยา ย่าสัน

นายสมนึก คชสวัสดิ์

นายณรงค์ จุนเด็น(หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์)

นายมูฮำหมัด ห้องสุวรรณ(หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์)

นายณัฐวุฒิ สันหลี

นายจำรัส หรูนหีม(หัวหน้าฝ่ายนิติการ)