มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

THE ISLAMMIC COMMITTEE OF PHANG-NGA

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: ท้ายเหมือง

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
ทุ่งมะพร้าว 4 340 609 569 1,178 609 569 72 64
นาเตย 4 37 88 67 155 88 67 5 3
รวม 8 377 697 636 1,333 697 636 77 67
นูรุลอิสลาม (บ้านในไร่)
ทะเบียนเลขที่: 090
ตำบล/แขวง: นาเตย
อำเภอ/เขต: ท้ายเหมือง
บางคลีปากีสถาน
ทะเบียนเลขที่: 038
ตำบล/แขวง: นาเตย
อำเภอ/เขต: ท้ายเหมือง
บางคลีมุสลิม
ทะเบียนเลขที่: 034
ตำบล/แขวง: นาเตย
อำเภอ/เขต: ท้ายเหมือง
บ้านคลองเจริญ
ทะเบียนเลขที่: 085
ตำบล/แขวง: ทุ่งมะพร้าว
อำเภอ/เขต: ท้ายเหมือง
บ้านทุ่งมะพร้าว
ทะเบียนเลขที่: 036
ตำบล/แขวง: ทุ่งมะพร้าว
อำเภอ/เขต: ท้ายเหมือง
มัสยิดอัลฮุสนา บ้านบ่อดาน
ทะเบียนเลขที่: 048
ตำบล/แขวง: นาเตย
อำเภอ/เขต: ท้ายเหมือง
ศาลาหุดดีน (บ้านนนิคม)
ทะเบียนเลขที่: 083
ตำบล/แขวง: ทุ่งมะพร้าว
อำเภอ/เขต: ท้ายเหมือง
ที่ตั้งเลขที่ 582 ถ.เพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  82000
โทรศัพท์ 076-481271 โทรสาร 076-481271
จำนวนผู้เข้าชม: 109,793