มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

THE ISLAMMIC COMMITTEE OF PHANG-NGA

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: ตะกั่วป่า

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
บางนายสี 2 195 458 421 879 458 421 66 66
โคกเคียน 4 614 1,448 1,376 2,824 1,448 1,376 67 81
รวม 6 809 1,906 1,797 3,703 1,906 1,797 133 147
นูรุ้ลฮูดา
ทะเบียนเลขที่: 001
ตำบล/แขวง: โคกเคียน
อำเภอ/เขต: ตะกั่วป่า
ตอรีกอตุลยันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 070
ตำบล/แขวง: บางนายสี
อำเภอ/เขต: ตะกั่วป่า
นูรุ้ลอีหม่าน
ทะเบียนเลขที่: 102
ตำบล/แขวง: บางนายสี
อำเภอ/เขต: ตะกั่วป่า
นูรุ้ลฮีดาย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 101
ตำบล/แขวง: โคกเคียน
อำเภอ/เขต: ตะกั่วป่า
บ้านบางกรักใน
ทะเบียนเลขที่: 043
ตำบล/แขวง: โคกเคียน
อำเภอ/เขต: ตะกั่วป่า
ฮีดายะตุลอิสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 049
ตำบล/แขวง: โคกเคียน
อำเภอ/เขต: ตะกั่วป่า
ที่ตั้งเลขที่ 582 ถ.เพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  82000
โทรศัพท์ 076-481271 โทรสาร 076-481271
จำนวนผู้เข้าชม: 109,792