มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่
ย้อนกลับ กิจกรรม

กิจกรรม

โดย: กอจ. กระบี่ 15 ก.ย. 2566 241
คัดเลือก กรรมการมัสยิด ตำแหน่ง คอเตบ และกรรมการมัสยิด 12 ตำแหน่ง ณ มัสยิดจำปาสระ
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ประธาน กอจ.กบ มอบหมายให้นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ.กระบี่ ไปเป็นประธานคัดเลือก และมี นายวิรัชสีหมุ่น นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก นายดลหน่อหมาน นัคคา กรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นคณะกรรมการคัดเลือก กรรมการมัสยิด ตำแหน่ง คอเตบ และกรรมการมัสยิด 12 ตำแหน่ง ณ มัสยิดจำปาสะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 865,378