มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ย้อนกลับ กิจกรรม

กิจกรรม

โดย: กอจ. กระบี่ 08 ก.ย. 2566 19
ร่วมละหมาดวันศุกร์และกิจกรรมการประชุมใหญสามัญประจำปี 2566 ณ มัสยิดนูรุสสลาม บ้านอ่าวลึกน้อย
8กันยายน2566 ร่วมละหมาดวันศุกร์และกิจกรรมการประชุมใหญสามัญประจำปี 2566 ณ มัสยิดนูรุสสลาม บ้านอ่าวลึกน้อย ประธาน กอจ นำเสนอ คุตบะห์ มัสยิดอ่าวลึกน้อย โดย มีสาระ กำชับ ให้ส่งเสริม การทำดี ละเว้นสิ่งตัองห้าม และ นำซุนนะห์นบีไป สู่ การดำรงชีวิต ตลอดไป /อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ ทำหน้าที่อิหม่าม จากนั้นท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จากนั้นอาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในกัวข้อ การบริหารองค์กรมัสยิดแบบมีส่วนร่วม
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,790