มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ย้อนกลับ กิจกรรม

กิจกรรม

โดย: กอจ. กระบี่ 27 พ.ย. 2566 121
ประชุมอิหม่าม เพื่อการประขุมสรรหา กอจ.กระบี่
จังหวัดกระบี่ พร้อมและเริ่มขึ้นแล้วในการประชุมอิหม่าม เพื่อการประขุมสรรหา กอจ.กระบี่ สู่การปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้แทนปวงชนมุสลิมกระบี่ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ แทนทุกท่านเพื่อทุกท่านต่อไป ในการนี้ จัดหวัดกระบีโดย นายสมชาย หาญภัคดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ ไปปฏิบัติราชการแทน เป็นประธานการประชุม ฯ "ปลัดจังหวัดกระบี่ ประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่" วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดยจังหวุดกระบี่ มีอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น ๑๙๔ คน การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยไทยให้จังหวัดดำเนินการจัดประชุมอิหม่ามประจำมัสยิดเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ รวม ๓๕ จังหวัด 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเอกนประสงค์ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 831,704