มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ร่วมงานครอบครัวคุรุสัมพันธ์ 49 ลันตา
1 มกราคม 2562 ที่ สนามสาธารณะศูนย์การท่องเที่ยวพระแอะ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา ร่วมงานครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ในพระบรมราชูปถัมส์ หน่วยสอบที่ 49 อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายอัสนาวี มุคุระ ประธานเปิดงาน กำนันสันต์ เกื้อชาติ ประธานจัดงาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดร่วมงาน นายอัสนาวี มุคุระ นายสุนทร สีหมุ่น นายก้า แหมน ลูกเหล็ม นายดลหล้า พยายามนายศักดิ์ชัย ภักดี นายอาแซม เย็บปักษ์ นายฉิม ทับทอง นายย่าสาด หวังผล นายอดุลย์ ผิวดี นายอ้าเหล็ม บ้านนพ นายวิรัช สีหมุ่น นายธัญญา เหล่ชาย นายก่อเดช ผิวดี นายอาสัน กิ่งเล็ก ร่วมงาน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆของหน่วยสอบที่ 49 มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรคุรุสัมพันธ์ฯ ชั้นกลาง จำนวน 50คนโดยมีนายสุนทร สีหมุ่น ในฐานะประธานเขตการศึกษาที่ 7 ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
01 ม.ค 2562 675
ร่วมงานรำลึกสึนามิ 14 ปี
จังหวัดกระบี่จัดงานรำลึกสึนามิ ครบรอบ 14 ปี บนเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ประกอบพิธีทางศาสนา 3 ศาสนา ครั้งนั้น มีผู้เสียชีวิตกว่า 700 คน สูญหาย กว่า 500 คน เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 26 ธ.ค. 61ที่บริเวณปติมากรรมปลาใบ ริมเขื่อนเกาะพีพี หมู่ 7 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ญาติผู้เสียชีวิต ประชาชน นักท่องเที่ยว ทยอยเข้าร่วมงาน รำลึก สึนามิ ครบรอบ 14 ปี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง นำภาพถ่ายของผู้เสียชีวิต และผู้สูญหายจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มเกาะพีพีมาจัดแสดงภายในงาน ที่บริเวณ ลานปติมากรรม ปลาใบ เกาะพีพี มีญาติผู้เสียชีวิต และนักท่องเที่ยวร่วมงานกว่า 500 คน โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน วางดอกไม้เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิต ตลอดจนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมวางดอกไม้ นักประดาน้ำจะนำพวงมาลัยโลหะ ไปวางที่อนุสรณ์สถานใต้น้ำบริเวณอ่าวหน้าเกาะพีพี ภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ อ่านสารนายกรัฐมนตรี กล่าวไว้อาลัย การวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน สึนามิใต้น้ำ ที่บริเวณหน้าอ่าวต้นไทย เกาะพีพี ห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร โดยจ.กระบี่ มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ กว่า 722 คน สูญหาย587 คน นายสมควร กล่าวว่า การจัดงานวันรำลึกสึนามิ ครบรอบ 14 ปี ในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เป็นการสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกทางด้านจิตใจที่มีความรักและความอาลัยต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ โดยไม่เลือกชนชั้น เชื้อชาติ และศาสนา ที่ได้ร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิ และนำมาเตือนสติให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ
โดย: กอจ. กระบี่
26 ธ.ค. 2561 775
โครงการสัมมนา กอจ.ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562
18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กทม. ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาตามโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562 ในโอกาสนี้ ท่านอธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 84 คน ที่เข้าสัมมนา ดังนี้ 1. บทบาทหน้าที่ 1. 1บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย 1.2 บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานระหว่างราชการกับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม 1.3 บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำทางศาสนา 2. กรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ในการดูแลพี่น้องชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม จึงต้องมีความเสียสละ ยึดมั่นในคำสอนของศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักการทางศาสนา 4. ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามทุกระดับ จะพยายามสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับคณะกรรมการอิสลามทุกระดับ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคมต่อไป 5. ในส่วนของข้อเสนอแนะต่างๆ ก็จะได้รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดนโยบายต่อไป อาทิเช่น เรื่องค่าตอบแทนของผู้นำทางศาสนา ก็ส่งข้อมูลต่างๆ ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาแล้ว 6. กรมการปกครองได้รับมอบภารกิจด้านการส่งเสริมกิจการฮัจย์มาเป็นปีที่ 3 แล้ว แม้ว่าในปีแรกจะรับโอนมาระหว่างการดำเนินการ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค และความขลุกขลักอยู่บ้าง แต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี แต่ในปีที่ 2 และปีที่ 3 ก็เริ่มปรับตัวจนเกือบจะเป็นระบบแล้ว คาดว่าในปีต่อๆ ก็จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และให้ผู้แสวงบุญได้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสมบูรณ์ตามหลักการของศาสนา ซึ่งก็ต้องด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย รวมทั้งผู้นำทางศาสนาด้วย สำหรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี มีนายซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย เลขานุการคณะกรรมการอืสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี และนายสมนึก คชสวัสดิ์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานีประธานฝ่ายแผนและงบประมาณ สำหรับอบรมเพื่อที่จะนำความรู้ไปพัฒนาองค์กรมุสลิมซึ่งเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีต่อไป
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
19 ธ.ค. 2561 1,049
โครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานฮาลาล มีความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาลของประเทศไทย ตลอดจนเข้าใจโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย บทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในการการบริหารจัดการด้านการรับรองฮาลาลสามารถใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ฮาลาล กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล การส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรศาสนา
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
23 พ.ย. 2561 953
ฝ่ายictยังคงเข้มแข็งเหมือนเดิม
ยังคงเข้มแข็งเหมือนเดิม กับการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจไปด้วยกัน วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่มัสยิดกลางกระบี่ ห้องประชุมอัลบุรดะห์ สนง กอจ กระบี่ คณะทำงานระบบมัสยิดออนไลน์จังหวัดกระบี่ ประชุมสรุปการปฏิบัติงาน จากทุกอำเภอ ทุกตำบล พร้อมดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ จังหวัดกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าฝ่ายไอซีที กอจ กระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม นายสมชาย วงค์แดง เลขาฯ นายประสาน เพชรแขก ตำบลคลองประสงค์ นายสมชาย เนียมหวาน ต ปกาสัย นายดนริ บุตรฤทธิ์ ต เหนือคลอง นายอับดุลลาตีฟ บุญแต่ง ต หนองทะเล นายศรัญญู สิงห์ฉาดฉาน ต ไสไทย นายสุลัยมาน หวังสป ต ห้วยน้ำขาว นายอนันตนาวี ฤทธิ์สาคร ต บ้านกลาง นายหมาดสา สะตน ต เกาะกลาง นายวิรัช ห้าหวา ต เกาะลันตาน้อย นายฟารุก ป้าไหน ต คลองยาง นายบริสุทธิ์ บุตรตรี อ่าวลึกน้อย นายปิยะเดช ลูกเจะ ต ทรายขาว
โดย: กอจ. กระบี่
18 ต.ค. 2561 185
วันตำรวจ ประจำปี 2561
วันนี้ (17 ต.ค. 2561) ณ อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ พันตำรวจเอก ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีการทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ทำบุญกุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ และอุดมคติของตำรวจ การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ และการอ่านสารของ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ 17 ตุลาคม 2561 ความตอนหนึ่งว่า “เนื่องในโอกาสวันตำรวจ วันที่ 17 ตุลาคม ศกนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึง และความห่วงใย มายังข้าราชการตำรวจ และพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความจริงใจ วันนี้ ถือเป็นวันแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของตำรวจ ซึ่งข้าราชการตำรวจ จะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า ตำรวจต้องปฎิบัติหน้าที่ เพื่อดูแลความทุกข์สุข ของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งต้อมีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับภารกิจที่สำคัญสูงสุด คือ การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดกระเกียรติเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ ข้าราชการตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ช่วยปกป้อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และต้องดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจ เพื่อเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ ที่เพื่อนข้าราชการตำรวจต้องเผชิญ และแก้ไขให้สังคมปกติสุข บรรเทาความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน” สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากในวันที่ 17 ตุลาคม ตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้โอนจากกรมตำรวจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2541 มาอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดให้วันที่ 17 ตุลาคม เป็นวันตำรวจ ซึ่งในปี 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงาน “วันตำรวจ” ขึ้น ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 โดยให้หน่วยในสังกัดดำเนินกิจกรรมงาน “วันตำรวจ” ให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : วาสนา บัวทอง ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต แหล่งที่มา : สวท.กระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
17 ต.ค. 2561 246
แสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งรองผู้ว่า
16 ตุลาคม 2561 เวลา 15:30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง รองประธาน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการฯ นายปรีชา พยายาม. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าฝ่ายไอซีที นายเอกรัญ แดงโตะเห อนุกรรมการฝ่ายฮาลาล กอจกระบี่ นายสมชาย วงค์แดง อนุฝ่ายสตรี พร้อมด้วยวัฒธรรมจังหวัดกระบี่ นายพยอม จันนิ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมกระบี่ เข้าพบ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อแสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งรองผู้ว่า พร้อมกันได้ชี้แจงประเด็นที่รอแง่ง ที่เป็นกระแสข่าวอยุ่ในขณะนี้
โดย: กอจ. กระบี่
16 ต.ค. 2561 265
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,789