MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,794 70,848 66,456 137,304
ชุมพร 7 152 310 324 634
ตรัง 152 3,639 7,220 7,028 14,248
นครศรีธรรมราช 132 4,590 10,881 10,283 21,164
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
ปัตตานี 6 2 2 0 2
พังงา 108 5,532 11,985 11,626 23,611
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,110 24,697
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,698 3,403
ยะลา 524 18,023 43,784 38,572 82,356
ระนอง 32 2,143 4,973 4,756 9,729
สตูล 241 15,504 33,063 31,904 64,967
สุราษฎร์ธานี 51 2,454 5,328 5,272 10,600
รวม 2,305 89,702 202,692 190,031 392,723

กิจกรรม


ประชุม กอจ.หัวหน้าฝ่าย
ประชุม กอจ.หัวหน้าฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม กอจ กระบี่ ฝ่ายบริหาร รองประธาน กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอแผนงานโคงการแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อมีมติในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวทางการบริหารพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเป็นระบบ ข้อคิดเห็นสำคัญให้สอดคล้องตามด้านงบประมาณ ในการนี้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอันเป็นอามานะห์ของเรา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกคน ที่จะต้องปฏบัติรักษาให้เป็นแบบอย่างไว้ซึ่งอามานะห์ ที่จะต้องถูกสอบสวนนั้น ให้ทุกบทบาทภารกิจ ตามพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ สกอจ.กระบี่ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒศักยภาพบุคลากรมัสยิด ส่งเสริมสวัสดิการ สนับสนุนการศึกษา ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจแบบอิสลาม ยึดระบบโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม และในการนี้ นายสมเดช ขยันการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดกระบี่ ได้รายงานความคืบหน้าความพร้อมของภารกิจงานโดยสรุป เพื่อส่งมอบงาน ต่อประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และที่ประชุมเพื่อทราบ 23 พ.ค..2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
23 พ.ค. 2567 2
ฝ่ายกิจการฮาลาล กระบี่ อบรมประจำเดือน บุคลากรแก่ผู้ประกอบการ
ฝ่ายกิจการฮาลาล กระบี่ อบรมประจำเดือน บุคลากรแก่ผู้ประกอบการขอต่ออายุและขอใหม่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ อบรมแก่บุคลากร ผู้ประกอบการ ตามที่ยื่นขอต่ออายุและขอใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี 23 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
23 พ.ค. 2567 2
คณะอุลามาอฺจากประเทศมาเลย์เซีย เข้าเยี่ยม ประธาน กอจ.กระบี่
คณะสภาอุลามาอฺ จากประเทศมาเลย์เซีย เข้าเยี่ยม ประธาน กอจ.กระบี่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับคณะสภาอุลามาอฺ จากประเทศมาเลย์เซีย โดยในการนึ้มี รศ.ดร.โอมาร์ จะปะกียา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนี พร้อมด้วยคณะสภาอุลามาอฺนักวิชาการจากประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมท่าน ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และร่วมหารือโครองการเผยแพร่อัลอิสลามและพัฒนาประขาคมเพื่อนำสันติสู่มนุษย์ชาติ โดยความร่วมมือของสภาอุลามาอฺ นักวิชาการ เตรียมการนักเผยแพร่ศาสนา จาก 5 ประเทศ ไทย กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในการนี้ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการ กิจนายวิรัชนายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการและนายทะเบียน กอจ.กระบี่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือด้วย 20 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
20 พ.ค. 2567 0

ประชาสัมพันธ์


โดย: กอจ. ชุมพร
12 ก.พ. 2567 0
ขอเชิญนายทะเบียนมัสยิดอบรมระบบมัสยิดออนไลน์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญนายทะเบียนมัสยิดอบรมระบบมัสยิดออนไลน์ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร

โดย: กอจ. กระบี่
12 ส.ค. 2566 321 เปิดแนบไฟล์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

โดย: กอจ. กระบี่
04 ส.ค. 2566 249 เปิดแนบไฟล์
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม

โดย: มัสยิดไทย.com
27 มิ.ย. 2566 1,785 เปิดแนบไฟล์
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word

โดย: กอจ. กระบี่
25 มิ.ย. 2566 402 เปิดแนบไฟล์
อบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66
การอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66 ณ มัสยิดกลางกระบี่

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 851,966