MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี
จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,785 70,845 66,449 137,294
ชุมพร 7 148 308 322 630
ตรัง 152 3,641 7,231 7,036 14,267
นครศรีธรรมราช 132 4,589 10,877 10,273 21,150
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
ปัตตานี 6 2 2 0 2
พังงา 108 5,532 11,984 11,626 23,610
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,698 3,403
ยะลา 524 18,021 43,779 38,568 82,347
ระนอง 32 2,143 4,973 4,756 9,729
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,449 33,007 31,895 64,902
สุราษฎร์ธานี 51 2,454 5,328 5,272 10,600
รวม 2,712 89,830 203,095 190,467 393,562

กิจกรรม


ชุมพรเข้าสู่ระบบทะเบียนมัสยิดออนไลน์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สำนักงานกอจ.ชุมพรนำโดยนายพิษณุ ศรีสอาด ประธานกอจ ชุมพร จัดอบรมเชิงปฎิบัติทะเบียนมัสยิดออนไลน์แก่นายทะเบียนหรือตัวแทนแต่ละมัสยิดในจังหวัดชุมพร 7 มัสยิด นายสุรินทร์ อับดุลลอนาน จากมัสยิดนูรุ้ลอามานะห์ นายวิโรจน์ เดวิเลาะห์ มัสยิด อัลค้อยร้อต นายปรีชา ซอและ นูรุ้ลอามานะห์ นายมาลิก ยอมิบ นูรุ้ลเอียะซาน นายอานันท์ นาคนาวา นายสุนทราภรณ์ นาคนาวา มัสยิดญัมอียะตุ้ลอิสติกอมะห์ นางอัญชนา แสงศรี มัสยิมูญาฮีรีน นายอดิศักดิ์ เลาะหรีม นูรุ้ลอิบาดะห์ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิรัช สีหมุ่น(กอจ.กระบี่)มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ผลการอบรบเป็นไปด้วยดี คาดว่าภายในเดือน มีนาคม 2567 นี้ ระบบทะเบียนสัปปุรุษของมัสยิดในจังหวัดชุมพร 7 มัสยิดจะเข้าระบบที่สมบูรณ์
โดย: กอจ. ชุมพร
11 ก.พ. 2567 63
โครงการอบรมให้ความรู้ "การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย"
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ มัสยิดนูรุ้ลฮีดายะห์ (พลังใหม่) ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการอาบน้ำมัยยิดตามหลักอิสลาม วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวพบปะให้กำลังใจ และนางสาวนิตยา กสิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม พร้อมเชิญชวนร่วมงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 และแจ้งกำหนดการกิจกรรมภายในงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะมุสลีมะห์
โดย: กอจ. กระบี่
03 ก.พ. 2567 100
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เนื่องในโอกาสงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เนื่องในโอกาสงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมี นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าฝ่ายทะเบียน/เทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่) ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมภายในงาน ผ่านเพจ : พัฒนาศักยภาพมุสลิมกระบี่ นอกจากนี้ นางสาวนิตยา กะสิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมการอบรม พร้อมเชิญชวนร่วมงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 และแจ้งกำหนดการกิจกรรมภายในงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะมุสลีมะห์ โดยมี นางส้อส้า น้ำใส ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เขตอำเภอคลองท่อม นางสาวจิราภรณ์ เจ๊ะแว ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เขตตำบลศาลาด่าน และคณะมุสลีมะห์เขตตำบลต่าง ๆ ของอำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
โดย: กอจ. กระบี่
02 ก.พ. 2567 71

ประชาสัมพันธ์


โดย: กอจ. ชุมพร
12 ก.พ. 2567 0
ขอเชิญนายทะเบียนมัสยิดอบรมระบบมัสยิดออนไลน์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญนายทะเบียนมัสยิดอบรมระบบมัสยิดออนไลน์ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร

โดย: กอจ. กระบี่
12 ส.ค. 2566 310 เปิดแนบไฟล์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

โดย: กอจ. กระบี่
04 ส.ค. 2566 237 เปิดแนบไฟล์
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม

โดย: มัสยิดไทย.com
27 มิ.ย. 2566 1,783 เปิดแนบไฟล์
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word

โดย: กอจ. กระบี่
25 มิ.ย. 2566 393 เปิดแนบไฟล์
อบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66
การอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66 ณ มัสยิดกลางกระบี่

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 842,162