มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

โรงไฟฟ้าบ่อขยะ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจังหวัดกระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินโครงการก่อสร้างขยะและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตัน/ ต่อวัน มีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ อัยการจังหวัดกระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวต้อนรับและเล่าประวัติของโครงการ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวแสดงความยินดี มีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมร่วมแสดงความยินดี กล่าวรายงาน โดยคุณ จิรฐา ทรงเมตตา บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญา โดยดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขนาด 6 เมกกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed In Tarriff (FIT) จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน ได้ดำเนินการเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไปแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแห่งนี้จึงถือได้ว่าสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มการแก้ปัญหาจัดการขยะอย่างยั่งยืนอันเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนสู่ KRABI Goes Green ได้อย่างตรงจุด และถือเป็นการพลิกวิกฤตขยะให้เป็นโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนไปพร้อมกันและด้วยเทคโนโลยีสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชนในทุกๆ พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งของประเทศและของโลกอย่างยั่งยืนต่อไป โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะที่ทันสมัย สะอาด สวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมามอบให้ชาวจังหวัดกระบี่ อีกทั้งยังช่วยเปลี่ยนแปลงกองภูเขาขยะที่เป็นมลภาวะให้กลายเป็นสวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนสำหรับชาวกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
29 ม.ค 2564 721
อบรมนายทะเบียนมัสยิด คลองท่อม
รายงานผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอคลองท่อม 26 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนแสงอิหม่านสังกัดมัสยิดบ้านห้วยน้ำขาว เวลา 09:00 -15:00 น รายงานผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ วิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ในพาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบข้อมูล ในเขตอำเภอคลองท่อม มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดในเขตคลองท่อม 78 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิดฝ่ายทะเบียน ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำให้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก ท่านพิชิต สูหลำ ครูใหญ่โรงเรียนแสงอิหม่าน เป็นประธานเปิดพิธี ขอขอบคุณ วิรัช ควนใต้ ประธานชมรมอิหม่ามคลองท่อม นายสุลัยหมาน หวังสป ประสานงานกรรมการมัสยิดเขตตำบลห้วยน้ำขาว นายสมศักดิ์ ทำเผือก ประสานงานนายทะเบียนเขต ต คลองพน นายปิยะเดช ลูกเจ๊ะ ประสานงานนายทะเบียน ตำบลทรายขาว ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารมัสยิดห้วยน้ำขาว ที่เอื้ออำนวยการบริการสถานที่อบรม จัดโต็ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง โรงเรียนแสงอิหม่านวิทยา ขอบคุณ คุณส้อส้า น้ำใส ประธานเครือข่ายอนุกรรมการอิสลามมุสลีมะห์ประจำมัสยิดเขตอำเภอคลองท่อม นางนิตยา บรรดา ประสานงานเขตตำบลทรายขาว นางสร้อย สูทอก ประสานงานกับมัสยิดในเขตตำบลคลองพน นางอารักษ์ หลีจิ ประสานงานกับมัสยิด ต.คลองท่อมใต้/เหนือ/ดินอุดม/เพหลา นางสุดใจ อุ่นใจ ประสานงานกับมัสยิดในเขตตำบลห้วยน้ำขาว และขอบคุณมุสลีมะห์ทุกท่านที่นำขนม กาแฟ ขนมจีน ข้าวห่ออาหารกลางวันมาร่วมบริการ เสร็จการฝึกอบรม ฯ เวลา 16.00 น ถ่ายรูปร่วมกันเดินทางกลับ จึงรายงานมาเพื่อทราบ ด้วยสลาม และดุอา (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
26 ม.ค 2564 546
กอจ.กระบี่ หารือข้อราชการ กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
กอจ.กระบี่ หารือข้อราชการ กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. ที่ศาลากลางกระบี่ ห้องราชสีห์ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลาง นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายธันยา เหล่ชาย กรรมการ นายอาลีม บ้านนบ กรรมการ เข้าพบ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ในประเด็น ปัญหาที่ดินของมัสยิด การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษทุกมัสยิด การขอทะเบียนบ้านมัสยิด ทร 14 ที่ยังไม่ดำเนินการไม่ได้
โดย: กอจ. กระบี่
26 ม.ค 2564 619
อบรมเชิงปฏิบัติการ นายทะเบียนอ่าวลึก
รายงานผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภออ่าวลึก 24มกราคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย เวลา13:00-17:00 น วิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบ ในเขตอำเภออ่าวลึก ๆ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆกว่า 70 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายธัญญา เหล่ชาย กอจ กระบี่ เขตอ่าวลึกเป็นประธานเปิด นายอาลีม บ้านนบ ประสานสถานที่อบรม ขอขอบคุณ คุณมารียา จันมณี ประธานเครือข่ายอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเขตอ่าวลึก/เขาพนม นางสาวห้าฝีเสาะ ปะตุกา ประสานงานเขตตำบลคลองหิน/ เขาพนม นางสาวธัญญรัตน์ ศาสนติธนานันท์ ผู้ประสานงานคณะกรรมการมุสลีมะห์ เขตตำบลอ่าวลึกน้อย นางสาวสุชานันท์ มุกดา ผู้ประสานงานตำบลแหลมสัก/อ่าวลึกใต้ นางศรีสุดา คลองรั้ว ประสานงานตำบลบ้านกลาง /อ่าวลึกเหนือ ขอบคุณขนม จากคุณ กานติมา และน้ำหวานจาก ท่านรองนายยก อบต.คุณ เกสร สมบูรณ์ ร่วมสนับสนุน จึงรายงานมาเพื่อทราบ ด้วยสลาม และดุอา (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
24 ม.ค 2564 514
คัดเลือกอิหม่ามมัสยิดบ้านเกาะกลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 12:30-14:00 น ที่มัสยิดบ้านเกาะกลาง อ เมือง จ กระบี่ ได้รับคำสั่งลงนามแต่งตั้ง จาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานฯ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการฯ นายเจ๊ะอาหลี คมขำ กรมการฯ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กรรมการ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ ฝ่าย ICT ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือก อิหม่าม ประจำมัสยิดบ้านเกาะกลาง แทนตำแหน่งว่างลง จากการลาออกของนายสนิ คลองรั้ว อดีตอิหม่าม จึงได้ดำเนินการคัดเลือก ผลการคัดเลือก จากการเสนอชื่อของสัปปุรุษ ให้นายประวัติ คลองรั้ว เป็นอิหม่ามคนต่อไปด้วยมติเสียงของสัปปุรุษ อย่างถ้วมท้น จึงได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อิหม่าม คนต่อไป เสร้จสิ้นพาระกิจลงในเวลา 14:00 น.จึงรายงานมาเพื่อทราบ (วิรัช สีหมุ่น) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอจ กระบี่ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
08 ม.ค 2564 794
กระบี่อบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ อนุกรรมการมัสยิด
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่อาการหอประชุมสหกรณืออมทรัพย์ตัลมียะห์ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่าย ICT เป็นวิทกรบรรยายให้ความรู้กับ อนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เขตอำเภอเหนือคลอง มีผู้เข้าร่วมจากมัสยิดตำบล เกาะศรีบอยา ตำบลคลองขนาน ตำบลตลิ่งชัน 1. มัสยิดบ้านเกาะฮั่ง 1. นายวุฒิชัย ขาวแดง 2. นางสาวอรพรรณ แก่เทียร 3. นางสาวเพ็ญศรี ขาวแดง 2. มัสยิดบ้านแหลมกรวด 1. นางปราณี ชลธี 2. นางนิดา น้ำใส 3.นางคอยเร๊าะห์ แหลมกรวด 4. นางสาวกวิสรา บุตรเหม 3. มัสยิดหน้าคลองหมาก 1. นางรัตติยา หยาตา 2. นางวรรณา คลองรั้ว 3.นางสุจิตรา โบบทอง 4. มัสยิดตรุสสลาม พรุตรีด 1. นางสาวกัญญารัตน์ บุตรปอด 2. นางอุษณีย์ ชาติไทย 5. มัสยิดบ้านหลังเกาะ 1. นายปิยพัฒน์ แดงกุล 2. นางชุจันทร์ยา แดงกุล 6. มัสยิดบ้านเกาะจำ 1. นางสาวยมนา วงศาชล 2. นางสาวหงส์ลดา อุษาวิลาวัญย์ 7. มัสยิดบ้านคลองหวายเล็ก 1. นางสาววัลภา พยายา 2. นางสาวหทัยชนก สุดยูโซ๊ะ 3. นางสาววิภาวดี ตะกิมจิ 4. นางสาวสุเมตตา เหลนเพชร 5. นางสาวสุภาพร ผิวดี 8. มัสยิดอัลกอบาตีน 1. นางสุนี รอบคอบ 2. นางสาวอาทิติยา มาศโอสถ 3. นายสุธีรักษ์ กำปา 9. มัสยิดบ้านเกาะนกคอม 1. นางสาวมยุรา หมันเหยบ 2.นางอารี ปาละมาน 3.นางวิลาวรรณ วงค์สนิท 4.นางสาวพรภิมนต์ ต้นวิชา 10. มัสยิดนูรนอิสลาม หาดยาว 1. นาง กานดาวดี ชายใหญ่ 2. นางจิตลดา ฝั่งขวา 3. นางดรุณี กุลพ่อ 11. มัสยิดบ้านคลองแรด 1. นางสาวสมจิตร รอบคอบ 2. นางสาวพิมลพร มาศโอสถ 12. มัสยิดบ้านคลองรั้ว 1. นางสาวพรพรรณ คลองรั้ว 13. มัสยิดบ้านหลังดา 1. นางสาวสุภาพร มาศโอสถ 14. มัสยิดบ้านเกาะปู 1. นางสาวอริสรา แก้วสะอาด 2. นางสาวมัลลิกา อ่อนแอ 15. มัสยิดบ้านปากหรา 1. นายสาโรจน์ มาศชาย 2. นางสาววรรณา ตาวัน 3. นางสาวบุษบา สมพร 4. นางนภา สุขสกุล 5. นางอรทัย บ่อหนา 16. มัสยิดบ้านห้วยโสก 1. จันทร์ติมา ไหมดำ 2.สุวรรณา ครบถ้วน 3.โสภา จุฑามาตย์
โดย: กอจ. กระบี่
26 ธ.ค. 2563 1,057
ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการของโรงเรียน
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ปะเลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม พุทธ-อิสลาม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ทางผอ.ของโรงเรียนได้เชิญผู้นำศาสนาทั้งพุทธและอิสลามเข้าร่วมเป็นวิทยากร ผู้นำศาสนาอิสลามมีตัวแทนของ กอจ.ตรัง คือ นายสุอีน สูบเด็น รองประธาน กอจ.ตรังและนายสัน ฉิมเรือง พร้อมด้วยอิหม่ามมัสยิดและวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนากับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดย: กอจ. ตรัง
24 ธ.ค. 2563 972
ประชุมสัมมนากรรมการอิสลามทั่วราชอานาจักร
กรมการปกครอง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอานาจักร ตามโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 โดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง ณ โรงแรมอัล มีรอช กรุงเทพมหานคร นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการกอจ และนายวิรัช สีหมุ่น กอจ ฝ่ายไอซีที ได้รับมอบหมายจากนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เข้าประชุม วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม อัล มีรอซ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 55 คน ผู้แทนจุฬาราชมนตรี จำนวน 4 คน ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 61 คนดำเนินการอบรม จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กล่าวรายงาน รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝากถึงกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกท่าน ในฐานะเป็นผู้นำทางศาสนา ที่ราษฎรให้ความเคารพเชื่อถือ ศรัทธา ขอให้เป็นผู้นำ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ตามหลักการของศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง และสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิม ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความปรองดอง และความสงบสุขขึ้นในชาติ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมที่ดีของสังคม สมกับเป็นผู้นำชุมชนชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวงกว้างไปทั่วโลก สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อโรค การประกอบศาสนกิจที่เหมาะสม และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เป็นต้น รองอธิบดีกรมการปกครอง มุ่งหวังการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ที่จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านกิจการศาสนาอิสลาม ข้อกฎหมาย และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน (ผู้นำที่ดี ต้องเป็นนักบริหารด้วย)
โดย: กอจ. กระบี่
21 ธ.ค. 2563 1,174
อบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอำเภอเหนือคลอง
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13:30-16:00น. ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนคลองหมากวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน จัดให้มีงานเมาวลิดกลางตำบลคลองขนานและงานครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตตำบลคลองขนาน หน่วยสอบ 26 ภาคกลางวันจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิดในเขตตำบลคลองขนาน ตำบลเหนือคลอง ตำบลตลิ่งชัน ตำบลคลองเขม้า มีมุสลีมะห์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 325 คน 20 มัสยิดโดยการประสานงานโดย ประธานเครือข่ายอนุมุสลีมะห์ระดับอำเภอ นางสุนี รอบคอบ และมีวิทยากรให้ความรู้จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กระบี่ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกท่าน ยารากั้ลล้อค่อยร่อน
โดย: กอจ. กระบี่
19 ธ.ค. 2563 539
พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิดเขต ไสไทย
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา08:30-12:00น. ที่โรงเรียนมัสยิดนูรุ้ลฮูดา บ้านแหลมโพธิ์เดิม จัดให้มีงานงานครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตตำบลไสไทย หน่วยสอบ 64 ภาคกลางวันจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทอนุกรรมการมุสลีมะห๋ประจำมัสยิดในเขตตำบลไสไทย มีมุสลีมะห์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 185 คน โดยการประสานงาโดย ประธานเครือข่ายอนุมุสลีมะห์ระดับอำเภอ นางสาลินี เกกินะ และมีวิทยากรให้ความรู้จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
19 ธ.ค. 2563 555
มัสยิดออนไลน์ ต ทรายขาวคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม กระบี่
วันที่10 ธันวาคม 2563 ณ ที่ทำการอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านห้วยลึก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560 – 2566 โดยได้มีการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ขึ้น เพื่อให้คณะอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมุสลีมะห์ ได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบมัสยิดออนไลน์มากขึ้น และจักได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์ร่วมกับกรรมการอิสลามประจำมัสยิดฝ่ายทะเบียน เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานได้ ถึงแม้นว่าจะติดปัญหาในการใช้สถานที่ ด้วยความตั้งใจของอนุกรรมการที่เข้าร่วม ยังคงดำเนินการไปได้เป็นอย่างดี โดยการคัดสรรมาจากอิหม่ามจากมัสยิดต่างๆในเขตตำบลทรายขาวและตำบลคลองท่อมเหนือกันอย่างพร้อมเพรียงมีผู้เข้าร่วม 26 คนและคาดหวังได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถนำความรู้การใช้งานระบบเพื่อไปบริหารจัดการมัสยิดได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการายงานผล ระบบบัญชีการเงินมัสยิด สำหรับสาระของการอบรมประกอบด้วย - วิธีการเข้าเวบไซด์ดูสาระเนื้อหาของระบบ www.masjidthai.com ลอกอินเข้าสู่ระบบแจ้งให้เข้ากลุ่มแจ้งเตือนการเข้าระบบ -วิธีจัดการสถานที่ตั้งมัสยิด -วิธีการปักหมุดแผนที่มัสยิดลงระบบกูเกิ้ลแมป -วีธีการจัดทำประวัติของมัสยิด -วิธีการสร้างเพจลิ้งของมัสยิด -วีธีการใส่รูปมัสยิดเข้าหน้าเวพเพสมัสยิด -วิธีการใส่ภาพไฮไลด์ของมัสยิด -วีธีการนำรูปของคณะกรรมการมัสยิดเข้าสู่ระบบตามตำแหน่ง -วิธีการนำรูปคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เข้าสู่ระบบตามตำแหน่ง -วิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของมัสยิด -วิธีการเขียนข่าวกิจกรรมของมัสยิด -วิธีการอับร้านค้าชุมชน (ฮาลาลมูเก็ม) เข้าระบบ -วีธีการอับโหลดข้อมูลไว้ในเอกสารดาวส์โหลดของมัสยิด -วีธีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลสัปปุรุษ รายบุคคล -วิธีการสร้างข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน -วีธีการ จัดการข้อมูลสัปปุรุษ รายครัว/ในเขต/นอกเขต/เข้ารับอิสลาม -วิธีการแยกสัปปุรุษออกจากครัวเรือน -วิธีการ ย้ายสัปปุรุษไปยังมัสยิดอื่น/เสียชีวิต/การจำหน่ายข้อมูล -วีธีการเพิ่มข้อมูลเด็กกำพร้า -วีธีการรายงานผลของระบบทะเบียนออกมาใช้งานตามสาระ -วิธีรายงานข้อมูลเด็กกำพร้า -วีธีนำข้อมูลรายชื่อสัปปุรุษเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการมัสยิด -วีธีการรายงานข้อมูลอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น ส่งกระทรวงมหาดไทย -วีธีการนำส่งข้อมูลสัปปุรุษรายงานต่อกรมการปกครอง -วิธีการจัดทำระบบบัญชีการเงินมัสยิดออนไลน์ เสร็จสิ้นการฝึกอบรม เวลา 16.00 น.มอบเกียรติบัตรให้ผู้อบรมโดย นายวิรัช สีหมุ่น พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน โครงการดังกล่าวจะจัดให้มีทุกตำบลตามแผนงานและนโยบายของกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
โดย: กอจ. กระบี่
10 ธ.ค. 2563 1,223
บทบาทการทำงานของอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด เขตตำบลเขาคราม
วันที่ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13;00 -16:00 น วิรัตน์และเล็ม เลขานุการกอจ กระบี่ วิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ ICTร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าในในบทบาทการทำงานของอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด เขตตำบลเขาคราม จำนวน 252 คน ณ สนามกีฬา อบต ตำบลเขาคราม(รายละเอียดกิจกรรม) นางข้อตีเยาะ ทำศรี ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการมุสลีมะห์ เขตตำบลเขาครามกล่าวรายงานการประชุมต่อประธานเปิดงาน คุณวลัยรัตน์ มุคุระ นายกสามคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ตามที่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มมุสลีมะห์ประจำมัสยิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการประจำมัสยิด ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การมีบทบาทของสตรี โดยมีสมาคมสตรีเป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆของกลุ่มมุสลิมะห์ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ในเขตตำบลเขาครามประกอบด้วย 9 มัสยิด ได้แก่ ยัมอี๊ยาตุ้ลมุสลีมี ดารุ้ลยาดีด นูญูมุ้ลมูฮาญีรีน หนองถั่วแรด นูรุ้ลญันนะ บ้านเขาขาว บ้านไหนหนัง นูรุ้ลฮูดาบ้านไร่ยาว อัลมูบาร็อก และอาดามี จำนวนมุสลีมะห์ประมาณ 2,700 คน โดยการจัดสัมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อให้อนุกรรมมุสลีมะห์ประจำมัสยิดรับทราบบทบาทของตนเอง 2.เพื่อให้กลุ่มมุสลีมะห์มีส่วนร่วมในการทำงานกับสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ 3.เพื่อส่งเสริมและสนับการปฏิบัติงานของมุสลีมะห์ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 4.เพื่อให้มุสลีมะห์ปฏิบัติตนตามบทบาทแลหน้าที่ของตนเองตามกรอบแห่งศาสนาอิสลาม 5.เพื่อให้มุสลีมะห์ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอัลกุรอ่าน ฟัรดูอัยน์ และฟัรดูกีฟายะ
โดย: กอจ. กระบี่
07 ธ.ค. 2563 907
อบรมสัมมนาระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์ เขาคราม
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ทำการชมรมคนรักอัลกุรอาน มัสยิดบ้านทุ่ง นายวิรัช สีหมุ่น คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ ให้กับอนุกรรมการอิสลามมุสลีมะห์ประจำมัสยิดฝ่าย ทะเบียน เขตตำบลเขาคราม มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา มัสยิดละ 2 คน รวม 20 คน และได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ (โนตบุค) มัสยิด 1 เครื่องมาพร้อมเพรียง ส่วนเรื่องอาหารกลางวัน และเบรก ได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมได้นำ มาจากผู้เข้าร่วมสัมนาเอง การอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ก่อนการสัมมนาได้ มีการกล่าวนาสีฮัตโดย คุณวลัยรัตน์ มุคุระ ประธานอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิด จังหวัดกระบี่ นายกสมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ คุณสาลินี เกกินะ ประธานเครือข่ายมุสลีมะห์ อำเภอเมืองกระบี่ นางข้อตีหย๊อ ทำศรี ประธานเครือข่ายอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ตำบลเขาคราม เนื้อหาของการสัมมนาวันนี้ ประกอบรายละเอียด วิธีการกำหนดสถานที่ตั้งมัสยิด การทำประวัติและการใส่รูปภาพมัสยิด วิธีการปรับแต่งหน้าเวบไซค์ของมัสยิด. การอับรูปของคณะกรรมการมัสยิดเข้าตามระดับตำแหน่งตามโครงสร้าง การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์. การเรายงานกิจกรรมการดำเนินงานของมัสยิด การนำร้านค้าฮาลลาลมูเก็มเข้าระบบเวบไซ้ค วิธีการอับโหลดเอกสารดาวส์โหลด. วิธีการจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษ. วิธีการจำหน่ายระบบสัปปุรุษ. วิธีการ ย้ายสัปปุรุษออกจากทะเบียน วิธีการตัดสัปปุรุษออกจากระบบเมื่อเสียชีวิต. วิธีการจำหน่ายสัปปุรุษออกจากระบบ. วิธีการจัดทำบัญชีการเงินมัสยิดจากระบบ การรายงานผลข้อมูลนำมาใช้ตามสายงานบริหารมัสยิด วิธีการนำรายชื่อเพื่อคัดเลือกกรรมการมัสยิด วิธีการนำส่งข้อมูลสัปุรุษไปยังกรมการปกครอง ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมสัมนาสามารถนำไปสู่การพัฒนามัสยิดต่อไป
โดย: กอจ. กระบี่
03 ธ.ค. 2563 856
จิตวิทยาในการเลี้ยงดูแลบุตร
วันที่ 21 พย 2563 เวลา 13:00 น นายอดุลย์ ผิวดี ประธานฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นางสัอส้า น้ำใส ประธานอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอำเภอคลองท่อม นางสิริมา กสิคุณ ประธานอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอำเภอเกาะลันตา นางสุนี รอบคอบ ประธานอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอำเภอเหนือคลอง พร้อมอนุกรรมการมุสลิมะห์ตำบลคลองขนาน อนุกรรมการมุสลิมะห์ประจำมัสยิดในเขตตำบลคลองขนานและตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อเรื่อง จิตวิทยาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรตามอัลกุรอาน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ณโรงเรียนกูลดีศาสตร์กระบี่ ควนบ่อทราย มีผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อเรื่อง จิตวิทยาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรตามอัลกุรอาน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ณโรงเรียนกูลดีศาสตร์กระบี่ ควนบ่อทราย 200 คน
โดย: กอจ. กระบี่
22 พ.ย. 2563 598
อบรมให้ความรู้การจัดการมัยยิด
วันที่ 22 พย 2563 เวลา 9:00 น นายอับดุลฮาชิร เจ๊ะโส้ะอิหม่ามมัสยิดมาดีนะห์เเละกรรมการ ประจำมัสยิด นายกเทศมนตรี สภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกระบี่ นางสาลินี เกกินะ ประธานอนุกรรมการประจำมัสยิดเขตอำเภอเมืองพร้อมด้วยอนุกรรมการประจำมัสยิด ต ปากน้ำ ต ไสไทย อนุกรรมการมุสลิมะห์ประจำมัสยิด ตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อเรื่อง “โครงการอบรมประกอบพิธีและการจัดการศพ (มัยยิด)ตามหลักศาสนาอิสลามประจำปี 2563” ณ มัสยิดมาดินะฮ์ กระบี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวน 80 คน
โดย: กอจ. กระบี่
22 พ.ย. 2563 748
ประชุมชมรมอิหม่ามจังหวัดกระบี่
กรรมการอิสลามกระบี่ประชุมร่วม กับชมรมอิหม่ามคอเต็บบิหลั่น จังหวัดกระบี่ วันที่ 3 พย 2563 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ กระบี่ เป็นประธานประชุม นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายไอซีที พร้อมด้วยประธานชมรมอิหม่าม จากอำเภอต่างๆ นายวิรัช ควนใต้ ประธานชมรม คลองท่อม นายสมพร มูลกุล ประธานชมรม เหนือคลอง นายดะหร่อหมาน กูลหมาด ประธานชมรมเมือง นายอาลีม บ้านนบ ผู้แทนประธานชมรมอ่าวลึก เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสลามกระบี่ และนำผลไปยังอิหม่าม ในมัสยิดต่างๆในจังหวัดกระบี่ วิรัช สีหมุ่น (รายงาน)
โดย: กอจ. กระบี่
03 พ.ย. 2563 771
รับคณะดูงานจากภาค7
ต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม สนง.กอจ.กระบี่ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายไอซีที ได้รับมอบหมายจากนายอัสนาวี มุคุระประธานกรรมการอิสลามกระบี่ต้อนรับและบรรยายสรุป แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาด้านการศึกษา ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) นั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมาย แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
โดย: กอจ. กระบี่
03 ต.ค. 2563 696
กิจกรรมสมาคมมุสลีมะห์จังหวัดตรัง
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คุณไพรัช วัฒนกุล ผุู้ประสานงานเครือข่ายคนเห็นคนภาคใต้และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดตรังโดยแกนนำพื้นที่คุณฮามิด๊ะ สัญจิตร จัดกิจกรรม "พัฒนาผู้นำสตรีมุสลิมตามวิถีอิสลามเกี่ยวกับการอาบน้ำศพ" ภายใต้โครงการพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างศักยภาพสุขภาวะชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นณ มัสยิดฉ่ำสุดดีน (คลองวน) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง มีกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนมุสลิมะห์จำนวน 80 คน 3 อำเภอ วัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่มุสลิมะห์ในเรื่องของบุหรี่เป็นฮารอม ความถูกต้องของอาหารฮาลาล การอาบน้ำศพที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามทั้งนี้นายวีระ เจริญฤทธิ์ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดตรังได้กล่าวเปิดกิจกรรมและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมพอสังเขป อีกทั้งวิทยากรมากความสามารถที่นำความรู้เรื่องการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การปฎิเสธการชักชวนให้สูบบุหรี่ อาหารฮาลาลที่ถูกต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เข้าร่วมการอบรม
โดย: กอจ. ตรัง
16 ส.ค. 2563 939
ประชุมอนุกรรมการสตรีมุสลิมเขาคราม
ประชุมอนุคณะกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด เขตตำบลเขาคราม 9 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น ที่อาคารประชุมมัสยิดบ้านทุ่ง ต เขาคราม อ เมือง จ กระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น ผู้ช่วยเลขานุการ กอจ กระบี่ ร่วมกับสมาคมสตรีมุสลิม โดย นางวลัยรัตน์ มุคุระ นายกสมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ ประชุมอนุกรรมการสตรีมุสลิมประจำมัสยิด เขตตำบลเขาคราม จำนวน 8มัสยิด มัสยิดละ 15 คน จำนวน 120 คน เพื่อจัดทำแผนงานการดำเนินงาน ตามโครงการชุมชนคุณธรรม และทำความเข้าใจในบทบาทของ มุสลีมะ ประจำมัสยิด ตามกรอบงานโครงสร้าง
โดย: กอจ. กระบี่
10 ส.ค. 2563 713
อบรมครูสอนศาสนาโรงเรียนเอกชนจังหวัดกระบี่
ร่วมเป็นเกียรติพิธิเปิดการอบรม 8-9 สิงหาคม 2563 ที่มัสยิดกลางกระบี่ กิจกรรมเทคนิคการเรียนการสอน วิชาอิสลามศึกษา เพื่อยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) พิธีเปิดโดย อัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ดำเนินงานโดย...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ #สอนอย่างไรให้ทันสมัยน่าเรียน# โดย คุณสุนทร มาลาตี ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ มีครูสอนศาสนาอิสลาม เข้าร่วมกิจกรรม จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่ จำนวน 51 คน
โดย: กอจ. กระบี่
09 ส.ค. 2563 684
การประชุมหารือขับเคลื่อนงานฮาลาลของจังหวัดกระบี่ ( POLICY IMPLEMENTATION OF KRABI HALAL )
3 สิงหาคม2563 เวลา09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.กอจ.กระบี่ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ เปิดประชุมหารือ คณะกรรมการที่ปรึกษาฮาลาล เพื่อพิจารณา แนวทางการผลักดัน ร่าง แผนแม่บทเกี่ยวกับกิจการฮาลาล ของฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด พศ 2563 ไปสู่การปฎิปัติ การขับเคลื่อนงานฮาลาลของจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ร่วมหารือได้แก่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ. และ กอจ. เช่น นายสุนทร สีหมุ่น นายวิรัช สีหมุ่น นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ. และ นายว่าเหตุ มารยา กอจ. และผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาล เช่น ร.ต.สินชัย แท่นแก้ว ประธานศูนย์ยุทธศาสตร์ฮาลาล นายอัศวโรจน์ เถาว์กลอยกูจิ นายธนบดี ศิริเรือง นายพงษ์อุดม จันทร์ทอง และ ดร.อาแซ สะยะคะ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือ สรุปและเสนอแนะว่า halal เป็น major policy ของ จว. brand of halal ของ กระบี่ ค่อนข้าง well known และเป็นที่รู้จักของ ASEAN แต่การ carry out and action ขาดทิศทางที่ชัดเจน ส่วนใหญ่ มอง halal แคบเพียง food supply certified ขาด strategic actions , program and budget ขาด networks of partner ไม่มี priority เน้นแต่ training and orientation รับรู้กันในส่วนยอดบน ขาด halal community กระบี่เน้น green tourism, friendly and green tourism ดังนั้น halal จึงควรเป็นส่วนหนึ่งที่ภาคศาสนาร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ทั้ง food , services, leadership , awareness communities , hotel , way of life หรือ halal tourism เป็นต้น
โดย: กอจ. กระบี่
03 ส.ค. 2563 929
ประชุม มาตรการ COVID -19 ระหว่างภาครัฐ กับองค์กรทางศาสนาอิสลาม ใน จว.กระบี่
27 มี.ค.2563 เวลา 10:00 น. ผลการประชุม มาตรการ COVID -19 ระหว่างภาครัฐ กับองค์กรทางศาสนาอิสลาม ใน จว.กระบี่ วันนี้ พ.ต.ท.หม่อมหลวง กิตติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ( กอจ.กระบี่) พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ กอจ กระบี่ ร่วมประชุม แสวงหาแนวทางและมาตรการในการต่อสู้กับการระบาด ของ COVID -19 ระหว่างจังหวัดกระบี่ กับภาคองค์ศาสนาอิสลาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผวจ.กระบี่ ได้แจ้งสถานการณ์ทั่วไป ของ COVID-19 สถานะ แนวโน้ม มาตรการและแนวทางของ จว.กระบี่ ในการจำกัดวงการระบาด การควบคุม CONFIRMED CASED , ความปลอดภัย วินัย และความรับผิดชอบของชาวกระบี่ ขอความร่วมมือเรื่อง HOME QUARANTINE , SELF-ISOLATION การปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัด จำนวน 4 ฉบับ การบริหารราชการในภาวะฉุกเฉิน ความเขื่อมั่นของประชาชน และขอความร่วมมือให้ถือปฎิบัติตามคำสั่งห้ามละหมาดวันศุกร์ และละหมาดเป็นกมู่คณะอื่นๆ ในมัสยิด 2.นายสมควร ขันเงิน กำชับให้ นายอำเภอ กอจ.กำนัน ผญบ.ถือปฏิบัติตามคำสั่งห้ามละหมาดภายในมัสยิด การทำความเข้าใจกับมวลชน มาตรการห้ามเรื่อง ดาวะฮ์ การจัดโยร์ มัรกัส การชุมนุมทางศาสนาทุกรูปแบบ อำนาจหน้าที่ของ จพง.ควบคุมโรค พนักงานเจ้าหน้าที่ และแสดงให้เห็นตัวเลขที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว ของ POSITIVE COVID-19 ภาคใต้ เกิดจากการขุมนุมและกิจกรรมทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 3. นายแพทย์ สุพจน์ ภูเก้าล้วน ชี้แจงเรื่องโรค COVID -19 การติดเชื้อ การแพร่เชื้อ ระบาดวิทยา ของ OUTBREAK ,EPIDEMIC , PANDEMIC และการตาย เปรียบเทียบกับโรคระบาดสมัยก่อน เช่น BIRD FLU , SPANISH FLU และ SARS สถานะของ COVID-19 ของประเทศ แสดง GRAPHIC CHART ของแนวโน้ม ที่อาจพิ่มขึ้นในอนาคต และของกระบี่ ระบาดวิทยา และแนวทางหยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว เดินทาง , LOCK DOWN ,SOCIAL DISTANCING , STAY HOME , HOME QUARANTINE และ SELF -ISOLATION เป็นค้น 4. ประธาน กอจ.กระบี่ รายงานการให้ความร่วมมือของมัสยิด การปฏิบัติตามคำสั่ง สำนักจุฬาราชมนตรี และ จว.กระบี่ การทำความเจ้าใจกับมัสยิด การสร้างความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารกับขุมชนมุสลิม ในการปฏิบัติตัวเอง และคำสั่งห้ามละหมาดภายในมัสยิด เป็นต้น 5. หน.กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ชี้แจงเรื่อง ลักษณะการระบาดของ COVID-19 , SYMTOMPS , การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ น้ำยาชนิดต่างๆ การติดเชื้อ และแพร่เชื้อ และแนวทางทำความสะอาดมัสยิด เป็นค้น ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
27 มี.ค. 2563 697
เปิดงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่ภูเก็ต
ณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต จัดงาน “ย้อนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม” 13-14 มี.ค.นี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลักคำสอนศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน “งานย้อนรอยประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม” โดยมี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต นายชารีฟ ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.จุฬาราชมนตรี ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเก็ต คณะกรรมการอิสลามในฝั่งอันดามัน สมาคมสตรีอิลสามอันดามัน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชาวมุสลิมในภูเก็ตให้การต้อนรับ เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยา ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดย นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานย้อนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม ว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานย้อนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 นี้ จำนวน 1.5 ล้านบาท ผ่านทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมศาสนาอิสลาม และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักคำสอนของศาสนาอิสลาม รวมถึงเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมโครงการต่างๆ ด้านศาสนาอิสลามอีกหลายโครงการ ด้าน ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นสตรีอิสลามที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันจัดงานย้อนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามขึ้นมา โดยเฉพาะในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน โดยภายในงานจะมีทางอาจารย์ชารีฟ ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.จุฬาราชมนตรี ได้มาบรรยายถึงประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม การบรยายธรรม การจัดนิทรรศการศาสนาอิสลาม การมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่โต๊ะอิหม่าม การแสดงบนเวทีของนักเรียนจากมัสยิดต่างๆ ในภูเก็ต รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 นี้ ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยา ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ขณะที่ น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดงานว่า ทุกศาสนามีประวัติศาสตร์ การจัดงานย้อนประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงรากเหง้า คำสอนของศาสนาอิสลาม เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคำสอนของศาสนา ซึ่งเราต้องยอมรับว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาจำนวนมาก มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและคนจากทั่วโลก ซึ่งอาจจะมีสิ่งที่ได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามบ้าง การเรียนรู้จากคำสอนหลักศาสนาอิสลามทำให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง
โดย: กอจ. กระบี่
13 มี.ค. 2563 841
กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศลและกีฬาผู้นำศาสนา จ.ตรัง
วันที่ 7- 8 มี.ค. 63 ทาง กอจ.ตรัง นำโดย ด.ต. สุริยา หมั่นทวี นายสัน ฉิมเรือง และทีมงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งนำโดย กำนันวิเชษฐ์ คงอินทร์ นายเกรียงไกร บวชุม นายสมภพ หลงขาว ทั้งสองท่าน คือ รองนายก อบต.ปะเหลียน นายอุดม อุ่นนวล รองนายก อบต.แหลมสอม ได้ให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือปัจจัยต่างๆและให้เกียรติเปิด-ปิด กิจกรรม ทั้ง 2 วัน การแข่งขัน มีกีฬา 3 ชนิด คือ ฟุตบอล เซปักตะกร้อและเปตอง วันแรกแข่งขันเฉพาะฟุตบอลโดยมีทีมจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแข่งขัน 6 ทีม และมีคู่พิเศษ คือ ทีมกอจ.ปัตตานี พบกับ ทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.หาดสำราญ วันที่ 2 เป็นการแข่งกีฬาของผู้นำศาสนา จ.ตรัง จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำศาสนามีโอกาสได้ออกกำลังกายและได้ปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ด้วยกัน ผลของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ
โดย: กอจ. ตรัง
09 มี.ค. 2563 1,120
” แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ( POINTS-OF-PARITY AND POINTS-OF-DIFFERENCE) “
4 มี.ค.2563 เวลา 10:00-12:00 น. สรุปงานเสวนา เรื่อง” แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ( POINTS-OF-PARITY AND POINTS-OF-DIFFERENCE) “ ในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 ฮิจเราะห์ศักราช 1441 วันนี้ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาข้าราชการ เรื่อง “ แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง “ โดยมี นายเดช ช่างเรือ กล่าวรายงาน และมีการนำเสนอหัวข้อดังกล่าวในรูปแบบการเสวนา เนื่องจากหัวข้อสัมมนานี้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันทน์ จึงขอสรุปประเด็นสำคัญ แจ้งเวียนเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ ดังนี้ 1. นานอัสนาวี มมุคุระ ประธาน กอจ.กล่าวเปิดงานความว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ( SOCIAL ANIMAL) ต้องอยู่ร่วมกัน มักมีความคิดเป็นของตนเอง ความคิดถ้าอยู่ในใจจะไม่มีปัญหา แต่จะเกิดปัญหาเมื่อเสนอความเห็นออกมาสู่สาธารณะ ดังนัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ก่อนเราเสนอจึงควรหาเหตุผลเสียก่อน กล่าวคือต้องมีสติในการคิด และการกระทำ ต้องคิด แสวงหาจุดกลาง ก่อนพูด ดังนั้น เมื่อพูดออกไปแล้วต้องทำใจยอมรับกับผลของการกระทำที่พึงจะเกิดขึ้น ต้องทำความเข้าใจผู้อื่น จิดวิทยาของมนุษย์ เราต้องมีเหตุผล อย่าสร้างความแตกแยก ปรับมุมมองใหม่ว่าความขัดแย้งและความแตกต่างนั้นเป็นธรรมชาติ ทำอย่างใรเราจะอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ เป็นต้น 2. นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนา และกล่าวขื่นชมบทบาททางศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ของนายประสาร ศรีเจริญ และ นายพญอม จันทร์นิ่ม รวมทั้ง นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม 3. รายการเสวนา ประะกอปด้วย อาจารย์ ประสาร ( ชารีฟ) ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี อาจารย์ พญอม จันทร์นิ่ม ข้าราชการครูบำนาญ และประธานสภาวัฒนธรรม จว.กระบี่ โดยมี นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม ประธานที่ปรึกษาองค์กรศาสนา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา สรุปงานเสวนา เรื่อง” แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ( POINTS-OF-PARITY AND POINTS-OF-DIFFERENCE) “ ในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 ฮิจเราะห์ศักราช 1441 วันนี้ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาข้าราชการ เรื่อง “ แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง “ โดยมี นายเดช ช่างเรือ กล่าวรายงาน และมีการนำเสนอหัวข้อดังกล่าวในรูปแบบการเสวนา เนื่องจากหัวข้อสัมมนานี้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันทน์ จึงขอสรุปประเด็นสำคัญ แจ้งเวียนเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ ดังนี้ 1. นานอัสนาวี มมุคุระ ประธาน กอจ.กล่าวเปิดงานความว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ( SOCIAL ANIMAL) ต้องอยู่ร่วมกัน มักมีความคิดเป็นของตนเอง ความคิดถ้าอยู่ในใจจะไม่มีปัญหา แต่จะเกิดปัญหาเมื่อเสนอความเห็นออกมาสู่สาธารณะ ดังนัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ก่อนเราเสนอจึงควรหาเหตุผลเสียก่อน กล่าวคือต้องมีสติในการคิด และการกระทำ ต้องคิด แสวงหาจุดกลาง ก่อนพูด ดังนั้น เมื่อพูดออกไปแล้วต้องทำใจยอมรับกับผลของการกระทำที่พึงจะเกิดขึ้น ต้องทำความเข้าใจผู้อื่น จิดวิทยาของมนุษย์ เราต้องมีเหตุผล อย่าสร้างความแตกแยก ปรับมุมมองใหม่ว่าความขัดแย้งและความแตกต่างนั้นเป็นธรรมชาติ ทำอย่างใรเราจะอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ เป็นต้น 2. นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนา และกล่าวขื่นชมบทบาททางศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ของนายประสาร ศรีเจริญ และ นายพญอม จันทร์นิ่ม รวมทั้ง นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม 3. รายการเสวนา ประะกอปด้วย อาจารย์ ประสาร ( ชารีฟ) ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี อาจารย์ พญอม จันทร์นิ่ม ข้าราชการครูบำนาญ และประธานสภาวัฒนธรรม จว.กระบี่ โดยมี นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม ประธานที่ปรึกษาองค์กรศาสนา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา 3.3 ข้อห้ามของพุทธและอิสลามมีความเหมือนกันอยู่จำนวนมาก จนบางสำนักคิดเชื่อว่า “องค์พระสัมมาพุธเจ้า อาจเคยเป็นหนึ่งในบรร ดานบี ที่มีจำนวนนับร้อยคน ส่วนนบีมี จำนวน 25 คน นั้น หมายถึงนบีที่เป็นศาสนทูต( THE MESSENGER) เท่านั้นเอง 3.4 อาจารย์ประสาร ศรีเจริญ กล่าวว่าการศึกษาศาสนาซึ่งกันและกัน ไม่ถือเป็นบาป เป็นการแสวงหาความรู้ อิสลามมิไดจำกัดการเรียนรู้แต่เพียงศาสนาตนเอง การศึกษาที่หลากหลาย เช่น ศึกษาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ระเบียบ นั้น มนุษย์สร้างขึ้น ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ส่วนหลักศาสนา พระเจ้าสร้างขึ้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ธรรมะของพระราชา หรือทศพิธราชธรรม 10 เป็นต้น 4. อาจาย์พญอม จันทร์นิ่ม กล่าวถึงความรู้ในทางศาสนาเปรียบเทียบ โดยกล่าวว่า การแสวงจุดร่วม ก็คือการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ โดยยกตัวอย่างซูเราะห์ยาซิน การทำประโยชน์ ไม่ต้องคำนึงถึงเวลาและดวงดาว( ซูเราะห์ ที่ 46) หรือ กล่าวว่า ถ้าเราปิดตาเขา เขาจะเดินหลงทาง(66) ซูเราะห์นี้คล้ายกับ “ หลักอวิชชา” ทางพุทธ ที่กล่าวว่า อย่าให้คนถูกครอบครองด้วยอวิชชา เพราะเขาจะเดินหลงทาง 5. วงเสวนา ได้อภิปรายร่วมกันเรื่อง การเรียนรู้จากกันและกันระหว่างศาสนา ที่สำคัญ เช่น คำแรกๆ ของบทสวดของชาวพุทธ คือ คำว่า” พุทธัง” แปลว่า”ความรู้ “ ในขณะที่โองการแรกๆของมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ก็คือคำสอนเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ การอ่านทำให้เกิดความสุข คนที่ไม่มีความรู้ คือคนตาบอด และการจะสมานรักใคร่ ทำความรู้จักกัน ระหว่างชนต่างศาสนิก ก็จำต้องอาศัย “ ความรู้” ความรู้นั้น หมายถึงรู้จักตนเอง รู้จักคนอื่น และทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน และวงเสวนาได้อภิปรายร่วมกันเรื่องการให้เกียรติและเคารพระหว่างพิธีกรรมของศาสนาอื่น อาทิ การเคารพศพ การศึกษาหลักธรรมศาสนาเปรียบเทียบ มิได้เป็นบาปดังที่เข้าใจกัน การเคารพศพชนต่างศาสนิก การที่ชาวพุทธไม่รับประทานอาหารต่อหน้าชาวมุสลิมที่ถือศีลอด รูปแบบการร่วมงานรัฐพิธี และการวางตนที่ถูกต้อง เป็นต้น 6. อาจารย์พญอม จันทร์นิ่ม ได้แต่งกลอนแปดสร้างความสมานฉันทน์ ในบทเกริ่นว่า “ ขอเป็น กัลญาณมิตร จิตใจใส มอบหัวใจ สำแดง “แสวงจุดร่วม” พร้อม “สงวนจุดต่าง” อย่างสำรวม หัวใจสรวม สมานจิต เป็นมิตรแท้ “ และบทสรุปว่า “ แสวงหา จุดร่วม ร่วมสร้างขวัญ ร่วมสร้างสรรค์ สังคม อุดมค่า สงวนต่าง แนวทัศน์ ต่างศรัทธา ศาสนา จะเคียงคู่ สู่สันติธรรม” ณ ห้องโถงชั้นล่าง มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ( นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ , เรียบเรียง , “สรุปงานเสวนา เรื่อง “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 ฮิจเราะห์ศักราข 1441” , กระบี่, 4 มี.ค.2563 , 17:00 น.)
โดย: กอจ. กระบี่
04 มี.ค. 2563 2,093
บทบาทผู้นำศาสนาด้านจิต
3 มี.ค.2563 เวลา 11:00-11:45 น. บทบาทของผู้นำศาสนาด้านจิต วิญญาน และด้านสังคม (THE ROLES OF SPIRITUAL AND SECULAR LEADERS ), สมควร ขันเงิน, บรรยาย วันนี้ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ พบปะผู้นำศาสนาอิสลาม ตำแหน่ง อิหม่ามประจำมัสยิด คอเต็บ บิหลั่น จำนวน 205 มัสยิด รวมจำนวน ประมาณ 600 คน ตามโครงการอบรมสัมมนาผู้นำประจำมัสยิด เนื่องในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 1-5 ม.ค.2563 ในโอกาสนี้ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ ได้กล่าวพบปราศรัย แก่ผู้นำศาสนา และบรรยายหัวข้อ “ บทบาทของผู้นำศาสนาด้านจิต วิญญาน และด้านสังคม ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. การบริหารองค์กรศาสนา ได้กำหนดหน้าที่ของผู้นำระดับต่างๆ ไว้แล้ว ตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จึงขอให้ทุกท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของท่านมีมากมาย มิได้จำกัดเพียงผู้นำด้านพิธีการ (FORMAL AND SYMBOLIC ROLES) คือบทบาทหน้าที่ทางด้านศาสนาหรือสัญญลักษณ์พิธี แต่ท่านต้องมีภาวะผู้นำทางโลก ( SECULAR CRITERIA) อีกด้วย 2. DALE CARNEGIR นักเขียนชาวอเมริกา และมี BEST SELLER BOOKS มากมาย กล่าวว่า “ ผู้นำไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่ง ( POSITION AND RANKS ) แต่ผู้นำคือผู้ที่มีผู้ตาม ( FOLLOWERS ) มากที่สุด และผู้นำไม่จำต้องรู้ทุกเรื่อง(GENERALISTS ) แต่เป็นผ้ที่มีความสามารถในการใช้ ผู้รู้และเชี่ยวชาญแต่ละเรื่อง ( SPECIALISTS ) มาทำงานในเรื่องนั้นๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ 3. ในด้านผู้นำจิตวิญญาน หรือสถานะของผู้นำด้านจิตวิญญานตามหลักอิสลาม มีโองการใน THE AL-QURAN กล่าวว่า “ และเราไม่ได้สร้างสรรค์มนุษย์และญินขึ้นเพื่อทำการอื่นใด นอกจากจะให้พวกเขาแสดงความจงรักภักดีต่อเราเท่านั้น ผู้นำไม่ว่ารูปแบบใดต้องมีความรู้ ดังโองการที่ว่า “ ใครคือผู้ที่ดีเลิศในสายตาของพระเจ้า ภายหลังการตายของพระศาสดา ก็คืออุลามาอฺ หรือผู้รู้ทางศาสนานั่นเอง “ 4. ในระหว่างบรรดาพวกเราผมเห็นว่า “ เรามิได้ขาดแคลนผู้รู้หรือนักวิชาการทางด้านศาสนา ( SPIRITUAL LEADERS) เลย แต่เราขาดนักปฏิสังสัทน์ทางสังคม ( SOCIAL INTERACTION) ที่เป็นนักบริหาร หรือนักบริหารมืออาชีพ เราขาดผู้นำที่สื่อสารกับสาธารณะรู้เรื่อง เราขาดนักประนีประนอม และเรามักขาดนักบริหารมืออาชีพ เป็นต้น
โดย: กอจ. กระบี่
03 มี.ค. 2563 1,726
บทบาทของผู้นำศาสนาด้านจิต วิญญาน และด้านสังคม (THE ROLES OF SPIRITUAL AND SECULAR LEADERS )
3 มี.ค.2563 เวลา 11:00-11:45 น. บทบาทของผู้นำศาสนาด้านจิต วิญญาน และด้านสังคม (THE ROLES OF SPIRITUAL AND SECULAR LEADERS ), สมควร ขันเงิน, บรรยาย วันนี้ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ พบปะผู้นำศาสนาอิสลาม ตำแหน่ง อิหม่ามประจำมัสยิด คอเต็บ บิหลั่น จำนวน 205 มัสยิด รวมจำนวน ประมาณ 600 คน ตามโครงการอบรมสัมมนาผู้นำประจำมัสยิด เนื่องในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 1-5 ม.ค.2563 ในโอกาสนี้ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ ได้กล่าวพบปราศรัย แก่ผู้นำศาสนา และบรรยายหัวข้อ “ บทบาทของผู้นำศาสนาด้านจิต วิญญาน และด้านสังคม ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. การบริหารองค์กรศาสนา ได้กำหนดหน้าที่ของผู้นำระดับต่างๆ ไว้แล้ว ตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จึงขอให้ทุกท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของท่านมีมากมาย มิได้จำกัดเพียงผู้นำด้านพิธีการ (FORMAL AND SYMBOLIC ROLES) คือบทบาทหน้าที่ทางด้านศาสนาหรือสัญญลักษณ์พิธี แต่ท่านต้องมีภาวะผู้นำทางโลก ( SECULAR CRITERIA) อีกด้วย 2. DALE CARNEGIR นักเขียนชาวอเมริกา และมี BEST SELLER BOOKS มากมาย กล่าวว่า “ ผู้นำไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่ง ( POSITION AND RANKS ) แต่ผู้นำคือผู้ที่มีผู้ตาม ( FOLLOWERS ) มากที่สุด และผู้นำไม่จำต้องรู้ทุกเรื่อง(GENERALISTS ) แต่เป็นผ้ที่มีความสามารถในการใช้ ผู้รู้และเชี่ยวชาญแต่ละเรื่อง ( SPECIALISTS ) มาทำงานในเรื่องนั้นๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ 3. ในด้านผู้นำจิตวิญญาน หรือสถานะของผู้นำด้านจิตวิญญานตามหลักอิสลาม มีโองการใน THE AL-QURAN กล่าวว่า “ และเราไม่ได้สร้างสรรค์มนุษย์และญินขึ้นเพื่อทำการอื่นใด นอกจากจะให้พวกเขาแสดงความจงรักภักดีต่อเราเท่านั้น ผู้นำไม่ว่ารูปแบบใดต้องมีความรู้ ดังโองการที่ว่า “ ใครคือผู้ที่ดีเลิศในสายตาของพระเจ้า ภายหลังการตายของพระศาสดา ก็คืออุลามาอฺ หรือผู้รู้ทางศาสนานั่นเอง “ 4. ในระหว่างบรรดาพวกเราผมเห็นว่า “ เรามิได้ขาดแคลนผู้รู้หรือนักวิชาการทางด้านศาสนา ( SPIRITUAL LEADERS) เลย แต่เราขาดนักปฏิสังสัทน์ทางสังคม ( SOCIAL INTERACTION) ที่เป็นนักบริหาร หรือนักบริหารมืออาชีพ เราขาดผู้นำที่สื่อสารกับสาธารณะรู้เรื่อง เราขาดนักประนีประนอม และเรามักขาดนักบริหารมืออาชีพ เป็นต้น 5. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ก็ดี หรือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ มัสยิดก็ดี ต้องมีคุณสมบัติ 2 ส่วน สำคัญ คือส่วนทางธรรม ( SPIRITUAL DIMENSION) และส่วนทางโลก( SECULAR DIMENSION) ส่วนทางโลกคือ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ การสื่อสาร การประสานงาน การบริหารองค์กร การวินิจฉัยสั่งการ ( DECISION) การเผยแพร่ความรู้ทั้งทางโลกและทางจริยธรรม และการนำพาองค์กร อิสลาม พวกเรามักประสบข้อด้อยในเชิงบริหารองค์กร ตัวอย่างเช่น อิหม่าม และคณะกรรมการมัสยิด ต้องรับผิดชอบการขับเคลื่อนงานมากมาย นอกจากงานทางด้านจริยธรรม ( MORAL AND ETHICAL SIDES ) หากท่านไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ ก็ไม่จำต้องมีคณะกรรมการมัสยิดถึง 15 คน มีเพียงยามหรือ รปภ.เฝ้าและทำความสะอาดมัสยิดเพียง 1 คน ก็พอแล้ว เป็นต้น 6. ผู้นำต้องมีธรรมาภิบาล ( GOOD GOVERNANCE) เช่น มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ( ACCOUNTABILITY) โปร่งใส ( TRANSPARENCY) และซื่อสัตย์ และเป็นผู้สร้างความเป็นธรรม หรือมีความยุติธรรม 7. ผู้นำควรมีบุคคลิกภาพแบบคิดบวก ( POSITIVE THINKING) บุคลิกประชาธิปไตย ความคิดแบบประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นคนสุภาพอ่อนน้อม เป็นนักประนีประนอม แต่ไม่ใช่อ่อนแอ กล้าตัดสินใจในภาวะวิกฤต และกล้ารับผิดชอบ มิใช่ปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่น เป็นต้น 8. ผู้นำต้องมีความรู้ แต่เมื่อรู้แล้ว ท่านมีอามานะฮ์ ( หน้าที่) ตักเตือนและสอนสั่งผู้อื่นที่ไม่รู้ให้ได้รู้ มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ GLOBALIZATION อาทิ การคุตบะฮ์( บรรยายธรรม) ในการละหมาดวันศุกร์ควรพัฒนาตามกระแสโลก การเปลี่ยนแปลง ของปัญหาสังคม ชุมชน และปรับให้ทันกับองค์ความรู้ใหม่ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้นำต้องมีความสามารถในการปรับบทบัญญัติตามหลักศาสนา ให้เข้ากับข้อเท็จริงและปัญหาสังคมนั่นเอง จึงจะสามารถสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้
โดย: กอจ. กระบี่
03 มี.ค. 2563 652
เปิดงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ ปี 39
จังหวัดกระบี่💦 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 🔸คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และพี่น้องมุสลิมจังหวัดกระบี่ 🕌จัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม (ฮ.ศ.๑๔๔๑) 🔹โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ 🔹พันตำรวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ 🔹นายวิรัตน์ และเล็ม ประธานจัดงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน 🔹นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ฯ 🕌 ณ สนามหน้ามัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
01 มี.ค. 2563 734
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,660