MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

อบรมนายทะเบียนมัสสยิด ต แหลมสัก
รายงานผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภออ่าวลึก ส่วนของตำบลแหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ 7 มัสยิด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มัสยิดมีสบาหุดดีน บ้านคลองทราย แหลมสัก เวลา 09:00 -15:00 น ดำเนินการฝึกอบรมเชิงผฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขต ตำบลแหลมสัก อ่าวลึกใต้ กว่า 20 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ขอขอบคุณ ฮัจยีห้ารีส โรมินทร์ อิหม่ามมัสยิดมีสบาหุดดีน คณะกรรมการมัสยิด เอื้ออำนวยการบริการสถานทีอบรม ขอบคุณ นางสาวสุชานันท์ มุกดา ประธานเครือข่ายอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเขต ตำบลแหลมสัก ผู้ประสานงานคณะกรรมการมุสลีมะ และขอบคุณมุสลีมะห์ทุกท่านที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯในครั้งนี้ เสร็จพาระกิจ เวลา 15:00 น ถ่ายรูปร่วมกันเดินทางกลับ จึงรายงานมาเพื่อทราบ ด้วยสลาม และดุอา (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
07 ก.พ. 2564 694
ในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 1,100 ผื่น
วันนี้ (4 ก.พ. 64) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ร่วมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 1,100 ผื่น และถุงยังชีพให้แก่ผู้นำศาสนา จำนวน 2,500 ชุด ให้กับผู้ยากไร้ที่ประสพภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยการระดมทุนทรัพย์จากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผ่านสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง 40 จังหวัดของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของคณะทำงานทั้ง คณะทำงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานจิตอาสากว่า 40 องค์กร ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยในครั้งนี้ได้รับบริจาคถุงยังชีพทั้งสิ้นจำนวน 2,500 ถุง และ เงินบริจาคจำนวน 4 แสนบาท โดยทางคณะกรรมการอิสลามได้นำเงินบริจาคนำไปซื้อผ้าห่มกันหนาว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสพภัยน้ำท่วมในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ 161 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ใน 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยในพิธีมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับของช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก
โดย: กอจ. กระบี่
04 ก.พ. 2564 672
ประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นอกสถานที่
นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ พร้อมคณะกรรมการอิสลามกระบี่ มีกำหนดประชุมคณะกรรมการอิสลามกระบี่นอกสถานที่ อย่างเป็นทางการ ในวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมไร่เลย์วิลเลจแอนด์สปา อ่าวไร่เล ตำบลอ่าวนางอำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดกระบี่ โดยในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานกรรมการอิสลาม มีกำหนดการลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการ พร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ในรอบ 3 ปี ในโอกาสนี้ ประธาน กอจ กระบี่ ได้ติดตามประเด็นปัญหาของการทำโครงการที่ผ่านมา และพบปะองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นทุกอำเภอ ประธานเครือข่ายอนุกรรมการมุสลีมะห์ทุกอำเภอ สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้นำศานาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และข้อเสนอแนะ รวมถึงการสร้างการรับรู้การทำงานกลุ่มต่าง ๆ ต่อนโยบายและการดำเนินแผนงาน โครงการของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในรอบ 3 ปี รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ในการก้าวเดินต่อไปอี 3 ปี จนครบวาระ สำหรับกำหนดการลงพื้นที่และประชุมคณะกรรมการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ มีดังนี้ วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา ไปยังอ่าวไร่เล ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง กระบี่ ไปสถานที่พักและประชุม โรงแรมไร่เลวิลเลจแอนด์สปาวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 64 ประชุมร่วมองค์กรในจังหวัด โดยการรับรองของ นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าของสถานที่
โดย: กอจ. กระบี่
02 ก.พ. 2564 960
โรงไฟฟ้าบ่อขยะ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจังหวัดกระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินโครงการก่อสร้างขยะและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตัน/ ต่อวัน มีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ อัยการจังหวัดกระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวต้อนรับและเล่าประวัติของโครงการ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวแสดงความยินดี มีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมร่วมแสดงความยินดี กล่าวรายงาน โดยคุณ จิรฐา ทรงเมตตา บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญา โดยดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขนาด 6 เมกกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed In Tarriff (FIT) จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน ได้ดำเนินการเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไปแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแห่งนี้จึงถือได้ว่าสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มการแก้ปัญหาจัดการขยะอย่างยั่งยืนอันเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนสู่ KRABI Goes Green ได้อย่างตรงจุด และถือเป็นการพลิกวิกฤตขยะให้เป็นโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนไปพร้อมกันและด้วยเทคโนโลยีสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชนในทุกๆ พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งของประเทศและของโลกอย่างยั่งยืนต่อไป โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะที่ทันสมัย สะอาด สวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมามอบให้ชาวจังหวัดกระบี่ อีกทั้งยังช่วยเปลี่ยนแปลงกองภูเขาขยะที่เป็นมลภาวะให้กลายเป็นสวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนสำหรับชาวกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
29 ม.ค 2564 791
อบรมนายทะเบียนมัสยิด คลองท่อม
รายงานผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอคลองท่อม 26 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนแสงอิหม่านสังกัดมัสยิดบ้านห้วยน้ำขาว เวลา 09:00 -15:00 น รายงานผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ วิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ในพาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบข้อมูล ในเขตอำเภอคลองท่อม มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดในเขตคลองท่อม 78 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิดฝ่ายทะเบียน ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำให้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก ท่านพิชิต สูหลำ ครูใหญ่โรงเรียนแสงอิหม่าน เป็นประธานเปิดพิธี ขอขอบคุณ วิรัช ควนใต้ ประธานชมรมอิหม่ามคลองท่อม นายสุลัยหมาน หวังสป ประสานงานกรรมการมัสยิดเขตตำบลห้วยน้ำขาว นายสมศักดิ์ ทำเผือก ประสานงานนายทะเบียนเขต ต คลองพน นายปิยะเดช ลูกเจ๊ะ ประสานงานนายทะเบียน ตำบลทรายขาว ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารมัสยิดห้วยน้ำขาว ที่เอื้ออำนวยการบริการสถานที่อบรม จัดโต็ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง โรงเรียนแสงอิหม่านวิทยา ขอบคุณ คุณส้อส้า น้ำใส ประธานเครือข่ายอนุกรรมการอิสลามมุสลีมะห์ประจำมัสยิดเขตอำเภอคลองท่อม นางนิตยา บรรดา ประสานงานเขตตำบลทรายขาว นางสร้อย สูทอก ประสานงานกับมัสยิดในเขตตำบลคลองพน นางอารักษ์ หลีจิ ประสานงานกับมัสยิด ต.คลองท่อมใต้/เหนือ/ดินอุดม/เพหลา นางสุดใจ อุ่นใจ ประสานงานกับมัสยิดในเขตตำบลห้วยน้ำขาว และขอบคุณมุสลีมะห์ทุกท่านที่นำขนม กาแฟ ขนมจีน ข้าวห่ออาหารกลางวันมาร่วมบริการ เสร็จการฝึกอบรม ฯ เวลา 16.00 น ถ่ายรูปร่วมกันเดินทางกลับ จึงรายงานมาเพื่อทราบ ด้วยสลาม และดุอา (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
26 ม.ค 2564 607
กอจ.กระบี่ หารือข้อราชการ กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
กอจ.กระบี่ หารือข้อราชการ กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. ที่ศาลากลางกระบี่ ห้องราชสีห์ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลาง นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายธันยา เหล่ชาย กรรมการ นายอาลีม บ้านนบ กรรมการ เข้าพบ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ในประเด็น ปัญหาที่ดินของมัสยิด การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษทุกมัสยิด การขอทะเบียนบ้านมัสยิด ทร 14 ที่ยังไม่ดำเนินการไม่ได้
โดย: กอจ. กระบี่
26 ม.ค 2564 681
อบรมเชิงปฏิบัติการ นายทะเบียนอ่าวลึก
รายงานผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภออ่าวลึก 24มกราคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย เวลา13:00-17:00 น วิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบ ในเขตอำเภออ่าวลึก ๆ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆกว่า 70 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายธัญญา เหล่ชาย กอจ กระบี่ เขตอ่าวลึกเป็นประธานเปิด นายอาลีม บ้านนบ ประสานสถานที่อบรม ขอขอบคุณ คุณมารียา จันมณี ประธานเครือข่ายอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเขตอ่าวลึก/เขาพนม นางสาวห้าฝีเสาะ ปะตุกา ประสานงานเขตตำบลคลองหิน/ เขาพนม นางสาวธัญญรัตน์ ศาสนติธนานันท์ ผู้ประสานงานคณะกรรมการมุสลีมะห์ เขตตำบลอ่าวลึกน้อย นางสาวสุชานันท์ มุกดา ผู้ประสานงานตำบลแหลมสัก/อ่าวลึกใต้ นางศรีสุดา คลองรั้ว ประสานงานตำบลบ้านกลาง /อ่าวลึกเหนือ ขอบคุณขนม จากคุณ กานติมา และน้ำหวานจาก ท่านรองนายยก อบต.คุณ เกสร สมบูรณ์ ร่วมสนับสนุน จึงรายงานมาเพื่อทราบ ด้วยสลาม และดุอา (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
24 ม.ค 2564 575
คัดเลือกอิหม่ามมัสยิดบ้านเกาะกลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 12:30-14:00 น ที่มัสยิดบ้านเกาะกลาง อ เมือง จ กระบี่ ได้รับคำสั่งลงนามแต่งตั้ง จาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานฯ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการฯ นายเจ๊ะอาหลี คมขำ กรมการฯ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กรรมการ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ ฝ่าย ICT ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือก อิหม่าม ประจำมัสยิดบ้านเกาะกลาง แทนตำแหน่งว่างลง จากการลาออกของนายสนิ คลองรั้ว อดีตอิหม่าม จึงได้ดำเนินการคัดเลือก ผลการคัดเลือก จากการเสนอชื่อของสัปปุรุษ ให้นายประวัติ คลองรั้ว เป็นอิหม่ามคนต่อไปด้วยมติเสียงของสัปปุรุษ อย่างถ้วมท้น จึงได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อิหม่าม คนต่อไป เสร้จสิ้นพาระกิจลงในเวลา 14:00 น.จึงรายงานมาเพื่อทราบ (วิรัช สีหมุ่น) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอจ กระบี่ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
08 ม.ค 2564 864
กระบี่อบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ อนุกรรมการมัสยิด
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่อาการหอประชุมสหกรณืออมทรัพย์ตัลมียะห์ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่าย ICT เป็นวิทกรบรรยายให้ความรู้กับ อนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เขตอำเภอเหนือคลอง มีผู้เข้าร่วมจากมัสยิดตำบล เกาะศรีบอยา ตำบลคลองขนาน ตำบลตลิ่งชัน 1. มัสยิดบ้านเกาะฮั่ง 1. นายวุฒิชัย ขาวแดง 2. นางสาวอรพรรณ แก่เทียร 3. นางสาวเพ็ญศรี ขาวแดง 2. มัสยิดบ้านแหลมกรวด 1. นางปราณี ชลธี 2. นางนิดา น้ำใส 3.นางคอยเร๊าะห์ แหลมกรวด 4. นางสาวกวิสรา บุตรเหม 3. มัสยิดหน้าคลองหมาก 1. นางรัตติยา หยาตา 2. นางวรรณา คลองรั้ว 3.นางสุจิตรา โบบทอง 4. มัสยิดตรุสสลาม พรุตรีด 1. นางสาวกัญญารัตน์ บุตรปอด 2. นางอุษณีย์ ชาติไทย 5. มัสยิดบ้านหลังเกาะ 1. นายปิยพัฒน์ แดงกุล 2. นางชุจันทร์ยา แดงกุล 6. มัสยิดบ้านเกาะจำ 1. นางสาวยมนา วงศาชล 2. นางสาวหงส์ลดา อุษาวิลาวัญย์ 7. มัสยิดบ้านคลองหวายเล็ก 1. นางสาววัลภา พยายา 2. นางสาวหทัยชนก สุดยูโซ๊ะ 3. นางสาววิภาวดี ตะกิมจิ 4. นางสาวสุเมตตา เหลนเพชร 5. นางสาวสุภาพร ผิวดี 8. มัสยิดอัลกอบาตีน 1. นางสุนี รอบคอบ 2. นางสาวอาทิติยา มาศโอสถ 3. นายสุธีรักษ์ กำปา 9. มัสยิดบ้านเกาะนกคอม 1. นางสาวมยุรา หมันเหยบ 2.นางอารี ปาละมาน 3.นางวิลาวรรณ วงค์สนิท 4.นางสาวพรภิมนต์ ต้นวิชา 10. มัสยิดนูรนอิสลาม หาดยาว 1. นาง กานดาวดี ชายใหญ่ 2. นางจิตลดา ฝั่งขวา 3. นางดรุณี กุลพ่อ 11. มัสยิดบ้านคลองแรด 1. นางสาวสมจิตร รอบคอบ 2. นางสาวพิมลพร มาศโอสถ 12. มัสยิดบ้านคลองรั้ว 1. นางสาวพรพรรณ คลองรั้ว 13. มัสยิดบ้านหลังดา 1. นางสาวสุภาพร มาศโอสถ 14. มัสยิดบ้านเกาะปู 1. นางสาวอริสรา แก้วสะอาด 2. นางสาวมัลลิกา อ่อนแอ 15. มัสยิดบ้านปากหรา 1. นายสาโรจน์ มาศชาย 2. นางสาววรรณา ตาวัน 3. นางสาวบุษบา สมพร 4. นางนภา สุขสกุล 5. นางอรทัย บ่อหนา 16. มัสยิดบ้านห้วยโสก 1. จันทร์ติมา ไหมดำ 2.สุวรรณา ครบถ้วน 3.โสภา จุฑามาตย์
โดย: กอจ. กระบี่
26 ธ.ค. 2563 1,120
ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการของโรงเรียน
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ปะเลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม พุทธ-อิสลาม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ทางผอ.ของโรงเรียนได้เชิญผู้นำศาสนาทั้งพุทธและอิสลามเข้าร่วมเป็นวิทยากร ผู้นำศาสนาอิสลามมีตัวแทนของ กอจ.ตรัง คือ นายสุอีน สูบเด็น รองประธาน กอจ.ตรังและนายสัน ฉิมเรือง พร้อมด้วยอิหม่ามมัสยิดและวิทยากรอิสลามศึกษา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนากับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดย: กอจ. ตรัง
24 ธ.ค. 2563 1,070
ประชุมสัมมนากรรมการอิสลามทั่วราชอานาจักร
กรมการปกครอง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอานาจักร ตามโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 โดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง ณ โรงแรมอัล มีรอช กรุงเทพมหานคร นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการกอจ และนายวิรัช สีหมุ่น กอจ ฝ่ายไอซีที ได้รับมอบหมายจากนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เข้าประชุม วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม อัล มีรอซ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 55 คน ผู้แทนจุฬาราชมนตรี จำนวน 4 คน ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 61 คนดำเนินการอบรม จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กล่าวรายงาน รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝากถึงกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกท่าน ในฐานะเป็นผู้นำทางศาสนา ที่ราษฎรให้ความเคารพเชื่อถือ ศรัทธา ขอให้เป็นผู้นำ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ตามหลักการของศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง และสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิม ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความปรองดอง และความสงบสุขขึ้นในชาติ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ และค่านิยมที่ดีของสังคม สมกับเป็นผู้นำชุมชนชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวงกว้างไปทั่วโลก สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อโรค การประกอบศาสนกิจที่เหมาะสม และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เป็นต้น รองอธิบดีกรมการปกครอง มุ่งหวังการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ที่จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านกิจการศาสนาอิสลาม ข้อกฎหมาย และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน (ผู้นำที่ดี ต้องเป็นนักบริหารด้วย)
โดย: กอจ. กระบี่
21 ธ.ค. 2563 1,234
อบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอำเภอเหนือคลอง
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13:30-16:00น. ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนคลองหมากวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน จัดให้มีงานเมาวลิดกลางตำบลคลองขนานและงานครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตตำบลคลองขนาน หน่วยสอบ 26 ภาคกลางวันจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิดในเขตตำบลคลองขนาน ตำบลเหนือคลอง ตำบลตลิ่งชัน ตำบลคลองเขม้า มีมุสลีมะห์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 325 คน 20 มัสยิดโดยการประสานงานโดย ประธานเครือข่ายอนุมุสลีมะห์ระดับอำเภอ นางสุนี รอบคอบ และมีวิทยากรให้ความรู้จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กระบี่ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกท่าน ยารากั้ลล้อค่อยร่อน
โดย: กอจ. กระบี่
19 ธ.ค. 2563 608
พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิดเขต ไสไทย
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา08:30-12:00น. ที่โรงเรียนมัสยิดนูรุ้ลฮูดา บ้านแหลมโพธิ์เดิม จัดให้มีงานงานครอบครัวคุรุสัมพันธ์ เขตตำบลไสไทย หน่วยสอบ 64 ภาคกลางวันจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทอนุกรรมการมุสลีมะห๋ประจำมัสยิดในเขตตำบลไสไทย มีมุสลีมะห์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 185 คน โดยการประสานงาโดย ประธานเครือข่ายอนุมุสลีมะห์ระดับอำเภอ นางสาลินี เกกินะ และมีวิทยากรให้ความรู้จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
19 ธ.ค. 2563 621
มัสยิดออนไลน์ ต ทรายขาวคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม กระบี่
วันที่10 ธันวาคม 2563 ณ ที่ทำการอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านห้วยลึก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560 – 2566 โดยได้มีการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ขึ้น เพื่อให้คณะอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมุสลีมะห์ ได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบมัสยิดออนไลน์มากขึ้น และจักได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์ร่วมกับกรรมการอิสลามประจำมัสยิดฝ่ายทะเบียน เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานได้ ถึงแม้นว่าจะติดปัญหาในการใช้สถานที่ ด้วยความตั้งใจของอนุกรรมการที่เข้าร่วม ยังคงดำเนินการไปได้เป็นอย่างดี โดยการคัดสรรมาจากอิหม่ามจากมัสยิดต่างๆในเขตตำบลทรายขาวและตำบลคลองท่อมเหนือกันอย่างพร้อมเพรียงมีผู้เข้าร่วม 26 คนและคาดหวังได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถนำความรู้การใช้งานระบบเพื่อไปบริหารจัดการมัสยิดได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการายงานผล ระบบบัญชีการเงินมัสยิด สำหรับสาระของการอบรมประกอบด้วย - วิธีการเข้าเวบไซด์ดูสาระเนื้อหาของระบบ www.masjidthai.com ลอกอินเข้าสู่ระบบแจ้งให้เข้ากลุ่มแจ้งเตือนการเข้าระบบ -วิธีจัดการสถานที่ตั้งมัสยิด -วิธีการปักหมุดแผนที่มัสยิดลงระบบกูเกิ้ลแมป -วีธีการจัดทำประวัติของมัสยิด -วิธีการสร้างเพจลิ้งของมัสยิด -วีธีการใส่รูปมัสยิดเข้าหน้าเวพเพสมัสยิด -วิธีการใส่ภาพไฮไลด์ของมัสยิด -วีธีการนำรูปของคณะกรรมการมัสยิดเข้าสู่ระบบตามตำแหน่ง -วิธีการนำรูปคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เข้าสู่ระบบตามตำแหน่ง -วิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของมัสยิด -วิธีการเขียนข่าวกิจกรรมของมัสยิด -วิธีการอับร้านค้าชุมชน (ฮาลาลมูเก็ม) เข้าระบบ -วีธีการอับโหลดข้อมูลไว้ในเอกสารดาวส์โหลดของมัสยิด -วีธีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลสัปปุรุษ รายบุคคล -วิธีการสร้างข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน -วีธีการ จัดการข้อมูลสัปปุรุษ รายครัว/ในเขต/นอกเขต/เข้ารับอิสลาม -วิธีการแยกสัปปุรุษออกจากครัวเรือน -วิธีการ ย้ายสัปปุรุษไปยังมัสยิดอื่น/เสียชีวิต/การจำหน่ายข้อมูล -วีธีการเพิ่มข้อมูลเด็กกำพร้า -วีธีการรายงานผลของระบบทะเบียนออกมาใช้งานตามสาระ -วิธีรายงานข้อมูลเด็กกำพร้า -วีธีนำข้อมูลรายชื่อสัปปุรุษเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการมัสยิด -วีธีการรายงานข้อมูลอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น ส่งกระทรวงมหาดไทย -วีธีการนำส่งข้อมูลสัปปุรุษรายงานต่อกรมการปกครอง -วิธีการจัดทำระบบบัญชีการเงินมัสยิดออนไลน์ เสร็จสิ้นการฝึกอบรม เวลา 16.00 น.มอบเกียรติบัตรให้ผู้อบรมโดย นายวิรัช สีหมุ่น พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน โครงการดังกล่าวจะจัดให้มีทุกตำบลตามแผนงานและนโยบายของกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
โดย: กอจ. กระบี่
10 ธ.ค. 2563 1,283
บทบาทการทำงานของอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด เขตตำบลเขาคราม
วันที่ จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13;00 -16:00 น วิรัตน์และเล็ม เลขานุการกอจ กระบี่ วิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ ICTร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าในในบทบาทการทำงานของอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด เขตตำบลเขาคราม จำนวน 252 คน ณ สนามกีฬา อบต ตำบลเขาคราม(รายละเอียดกิจกรรม) นางข้อตีเยาะ ทำศรี ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการมุสลีมะห์ เขตตำบลเขาครามกล่าวรายงานการประชุมต่อประธานเปิดงาน คุณวลัยรัตน์ มุคุระ นายกสามคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ตามที่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มมุสลีมะห์ประจำมัสยิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการประจำมัสยิด ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การมีบทบาทของสตรี โดยมีสมาคมสตรีเป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆของกลุ่มมุสลิมะห์ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ในเขตตำบลเขาครามประกอบด้วย 9 มัสยิด ได้แก่ ยัมอี๊ยาตุ้ลมุสลีมี ดารุ้ลยาดีด นูญูมุ้ลมูฮาญีรีน หนองถั่วแรด นูรุ้ลญันนะ บ้านเขาขาว บ้านไหนหนัง นูรุ้ลฮูดาบ้านไร่ยาว อัลมูบาร็อก และอาดามี จำนวนมุสลีมะห์ประมาณ 2,700 คน โดยการจัดสัมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อให้อนุกรรมมุสลีมะห์ประจำมัสยิดรับทราบบทบาทของตนเอง 2.เพื่อให้กลุ่มมุสลีมะห์มีส่วนร่วมในการทำงานกับสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ 3.เพื่อส่งเสริมและสนับการปฏิบัติงานของมุสลีมะห์ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 4.เพื่อให้มุสลีมะห์ปฏิบัติตนตามบทบาทแลหน้าที่ของตนเองตามกรอบแห่งศาสนาอิสลาม 5.เพื่อให้มุสลีมะห์ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอัลกุรอ่าน ฟัรดูอัยน์ และฟัรดูกีฟายะ
โดย: กอจ. กระบี่
07 ธ.ค. 2563 971
... ...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 856,165