MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ประชุมร่วมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่
วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 13:00 น น. ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ นำโดยนายชัยวัฒน์ เสริมเกียรติวัช กำนัน ตำบลไสไทย นายวิรัช สีหมุ่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ไสไทย ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือในการจัดหาศูนย์ CI (จุดพักคอยชุมชน)ชุมชนตำบลไสไทย โดยมีนายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ นายกอเดช ยะลา สาธารสุขอำเภอ คณะกรรมการบริหารมัสยิดกลาง หัวหน้า รพ.สต. ไสไทย สรุปผลการประชุม ทางมัสยิดกลางได้อนุมัติและยินดีให้เป็นสถานที่เป็นจุด CI (จุดพักคอยชุมชน)ตำบลไสไทย และได้ดำเนินการประสานไปยังท้องถิ่นเกี่ยวข้องต่อไป
โดย: กอจ. กระบี่
05 ต.ค. 2564 527
กอจ.ตรัง ต้อนรับนายแพทย์และมอบปัจจัย
1 ตุลาคม 2564 นายอะหมัด ก้อเด็ม ประธาน กอจ.ตรัง พร้อมด้วยคณะ ซึ่งเป็นตัวแทน กอจ.ตรัง ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และช่วงบ่ายวันนี้ กอจ.ตรังก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจพร้อมมอบปัจจัยเครื่องอุปโภค บริโภค แก่พี่น้องชาวบ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง นำโดยท่านจรูญ ยะฝา รองประธานฯและ ด.ต.สุริยา หมั่นทวี เลขานุการฯ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำจังหวัดตรัง และนักศึกษามุสลิม มอ.ตรัง
โดย: กอจ. ตรัง
02 ต.ค. 2564 910
กอจ.ตรัง ร่วมหารือกับสาธารณสุขจังหวัดตรัง
วันอังคารที่ 21 กีนยายน 2564 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง รองประธานฯและกรรมการบางส่วนพร้อมด้วยทีมงานของมุสลีมะห์จังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมปรึกษาหาริอกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลในอำเภอต่างๆของจังหวัดตรัง เกี่ยวกับเรื่องการจัดการศพของมุสลิมที่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อจากเชื้อโควิด19 ในโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดตรัง ให้ถูกต้องตามศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม ในโอกาสต่อไป พร้อมกันนี้ก็ได้มีการสาธิตเกี่ยวกับการจัดการศพของมุสลิมที่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อโควิด19ให้เจ้าหน้าที่ฯผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นและนำไปปฏิบัติในสถานะการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง
โดย: กอจ. ตรัง
21 ก.ย. 2564 945
เป็นกำลังใจให้กันในยามประสบจากภัยโควิด
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.ผู้แทนองค์กรศาสนา​ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ​จังหวัดตรัง โดย​ท่านอะหมัด ก้อเด็ม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้ตัวแทนคณะกรรมการฯ ซึ่งมีท่าน รองจรูญ ยะฝา และกรรมการฯ ออกเยี่ยมชุมชนพี่น้องชาวไทยพุทธ ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ในตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พร้อมมอบสิ่งของปัจจัย อุปโภค บริโภค แก่ตัวแทนชุมชนฯ จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยด้วย.
โดย: กอจ. ตรัง
11 ก.ย. 2564 821
ติดตามเรื่องอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลตรัง
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุอีน สูบเด็น และนายจรูญ ยะฝา รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ได้รับมอบหมายจากท่านอะหมัด ก้อเด็ม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ให้ติดตามเรื่องอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลตรัง ในการนี้นายสาธิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วยคุณนิธินาถ ทองรักษ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มโภชนศาสตร์ ร่วมในการหารือ สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้วคือทางโรงพยาบาลตรังได้จัดจ้างแม่ครัวที่เป็นมุสลิมสำหรับประกอบอาหารฮาลาลประจำการสองคน มีการแยกครัว แยกภาชนะเครื่องใช้ และจัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองฮาลาล ข้อตกลงที่จะดำเนินการต่อไปคือ ทางโรงพยาบาลตรังจะประสานคณะกรรมการอิสลามเพื่อเข้าไปให้การแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดในส่วนจำเป็นที่ยังขาดอยู่ โดยจะดำเนินการภายในสามสัปดาห์ เพราะขณะนี้ทางโรงพยาบาลมีภาระสำคัญเรื่องการรับมือจากโควิด-19 จึงยังไม่ค่อยสะดวกมากนัก
โดย: กอจ. ตรัง
08 ก.ย. 2564 721
... ...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 865,374