MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

เยี่ยมบ้านไฟไหม้ที่อ่าวลึก
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ฝ่ายกองทุนซากาติ สังคมสงเคราะห์ ศูนย์ประสานงาน_สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี_ประจำจังหวัดกระบี่ ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังครอบครัวของคุณหร้อเสี้ย เกบุตร บ้านควนโอ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งประสบภัยพิบัติ ไฟใหม้บ้านทั้งหลัง เหตุเกิดเมื่อ 28 มกราคม 2565 พร้อมมอบปัจจัยเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ขอขอบคุณ คุณอดิสรณ์ เกกินะ คุณเรวัตร กาหลง และคุณวุฒิสาร เจสาสน์ กรรมการ ศปง.จ.กระบี่ ที่มาร่วมกิจกรรม รวมถึงคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ซึ่งนำโดย ปธ.อัสนาวี มุคุระ นายกอเดช ผิวดี นายวิรัตน์ และเล็ม นายวิรัช สีหมุ่น นายธัญญา เหล่ชาย และคณะ นายประพิชย์ หลังสัง นายก อบต. อ่าวลึกน้อย ส.อบต. อิหม่ามอาลีม บ้านนบ ที่ช่วยอำนวยความสะดวก รวมถึงพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนนี้
โดย: กอจ. กระบี่
01 ก.พ. 2565 597
พบปะมุสลีมะห์ คลองแรด
📌 วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 ฝ่ายประสานงานอนุกรรมการมุสลิมะห์ ระดับอำเภอเหนือคลอง นางสุนี รอบคอบ และประธานอนุกรรมการ ระดับตำบลคลองขนาน นางปราณี ชลธี ได้ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมและพบอนุกรรมการมุสลิมะห์ประจำมัสยิดดารุ้ลมั๊วะซีนีน บ้านคลองแรด โดยมีท่านอีหม่ามนิวัฒน์ มาศโอสถ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการพบปะในครั้งนี้ และในการพบปะในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสอบถาม การทำงาน และสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ของอนุกรรมการมุสลิมะห์ประจำมัสยิด .....อัลฮัมดุลิลละห์ ขอขอบคุณ ท่านอีหม่าม ประจำมัสยิด ท่านประธานตำบลคลองขนาน ตลอดจนอนุกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามา ปรึกษากันในเรื่องราวของศาสนา ขอดุอาจากอัลลอฮฺ ทรงชี้นำแนวทางที่ถูกต้องและเที่ยงตรง แก่เราทุกคนด้วยเถิด
โดย: กอจ. กระบี่
25 ม.ค 2565 428
จัดโครงการอบรมผู้รับมุสลิมใหม่(มุอัลลัฟ)ในจังหวัดพังงา
โครงการจัดอบรมมุสลิมใหม่(มุอัลลัฟ)ในจังหวัดพังงา มีผู้ร่วมอบรมมากว่า 250 คน จัดขึ้นที่โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายจรัญ ปรางสุวรรณ์ ผอ. กองการศึกษาฯ รักษาราชการแทนปลัด อบจ. กล่าวรายงาน วิทยากรบรรยายในหัวข้อหลักปฏิบัติตนในเรื่องของการละหมาดและการยึดมั่นตามหลักอิสลาม โดย ผศ.ดร. อะหมัด อิสัน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง และการบรรยายในหัวข้อพื้นฐานอิสลามเบื้องต้นและจริยธรรมเมื่อเข้ารับอิสลาม โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา
โดย: กอจ. พังงา
24 ม.ค 2565 781
พัฒนาศักยภาพมุสลิมกระบี่
👉👉วันที่ 16 มกราคม 2565 นายวิรัตน์ และเล็ม เลขาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายวิรัช สีหมุน ฝ่ายไอที นางสาลินีเกกินะ นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ และคณะฯ ร่วมเดินมอบเงินวากัฟ จากกลุ่มพัฒนาศักยภาพมุสลิมกระบี่ ให้กับมัสยิดบ้านสมพรพรุกม ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา เพื่อช่อมเเชมฝ้าเพดานของมัสยิด ซึ่งทางประธานมุสลิมะห์ตำบลศาลาด่าน นางจิราภรณ์ เจ๊ะแว กรรมการและสัปบุรุษประจำมัสยิดสมพรพรุกม ร่วมด้วยสมาชิกกลุ่มพัฒนาศักยภาพมุสลิม ในเขตอำเภอเกาะลันตาร่วมรับมอบ นอกจากนี้ทางคณะฯได้นำเงินจากการหยิบฉลากรายชื่อ เป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกกลุ่มพัฒนาจำนวน 4ทุนๆละ500บาท ผู้ที่ได้รับเงินส่วนนี้ได้แก่ 1.ขวัญเรือน มามาตย์ 2.สุจารี รักจิตต์ 3.มาเรียม วะเจดีย์ 4.ห๊ะหม๊ะ พูนเส็ม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในด้วยค่ะ อัลฮัมดูลิลละห์ 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 และในงานนี้ยังมีผู้มีส่วนร่วมในการวากัฟในครั้งนี้ จากฮัจยี ไฟชอล (อ. คัมภีร์) ฮัจยะอุมมุูลกัลลาโสม(อ. สุดารา) ดิษย์ฐากร ผอ. สถาบันพัฒนาผู้นำสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมสมทบ วากัฟผ่านทาง ฮามีด๊ะ สัญจิตร นายกสมคมสตรีมุสลิม จ ตรัง อีกด้วย
โดย: กอจ. กระบี่
16 ม.ค 2565 502
มอบเงินวากัฟให้กับมัสยิดอัลกอบาตีน
วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 64 เวลา 09.30 น. นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ฝ่ายไอที พร้อมประธานอนุกรรมการมุสลิมะห์ ตำบลคลองขนาน และคณะ ลงพื้นที่บ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อมอบเงินวากัฟ ของนักเรียนมุสลิมะห์จังหวัดกระบี่ที่ร่วมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้กับมัสยิดอัลกอบาตีน บ้านคลองเตาะ จำนวน 16,000 บาท เพื่อวากัฟร่วมสมทบสร้างโดมมัสยิด และหออาซาน โดยได้รับการต้อนรับ จากท่านอีหม่ามสอแหล้ เด็นบาเส อีหม่ามมัสยิดอัลกอบาตีน และท่านอีหม่ามดนกาก กำปา อีหม่ามมัสยิดบ้านเกาะนกคอม พร้อมคณะกรรมการมัสยิดและผู้นำชุมชนบ้านคลองเตาะได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และยังได้มอบทุนเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง จำนวน 2 ทุนๆล่ะ 500 บาท โดยการจับฉลาก ซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษา ในครั้งนี้ คือ 1.นางรัตติยา กูลดี 2.นางสาวเบญมาศ มาศโอสถ จากมัสยิดบ้านคลองหมากทั้งสองท่าน และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม พร้อมกับคณะได้และเยี่ยมอนุกรรมการมุสลิมะห์ มัสยิดบ้านเกาะนกคอม และอนุกรรมการมุสลิมะห์บ้านหลังเกาะ ด้วย โดยมีการพูดคุยซักถาม ถึงปัญหาในการทำงาน พร้อมทั้งนาซีฮัต ให้ความรู้ และเชิญชวนให้อนุกรรมการมุสลิมะห์ เข้าศึกษาเรียนพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยการตั้งเจตนาการเรียนตลอดชีวิตของทุกคน ให้มีการวางแผนในเรื่องของการทำวากัฟ ธารที่หลั่งริน พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการบริจาคทานที่ยั่งยืน อัลฮัมดุลิลละห์
โดย: กอจ. กระบี่
09 พ.ย. 2564 668
ประชุม กอจ.ตรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 64
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดตรังและ กอจ ตรังได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดตรัง(มัสยิดกลาง) และได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจตรี ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ,รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เดินทางมาพร้อมคณะ จากจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมด้วย และต่อเนื่องด้วย นายสมนึก ธูปหอม นายอำเภอย่านตาขาว เดินทางมาพบปะกับคณะกอจ.ตรัง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิดใช้มัสยิดกลางเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโกสิด19 ที่เป็นมุสลิม
โดย: กอจ. ตรัง
04 พ.ย. 2564 806
ประชุมร่วมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่
วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 13:00 น น. ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ นำโดยนายชัยวัฒน์ เสริมเกียรติวัช กำนัน ตำบลไสไทย นายวิรัช สีหมุ่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ไสไทย ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือในการจัดหาศูนย์ CI (จุดพักคอยชุมชน)ชุมชนตำบลไสไทย โดยมีนายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ นายกอเดช ยะลา สาธารสุขอำเภอ คณะกรรมการบริหารมัสยิดกลาง หัวหน้า รพ.สต. ไสไทย สรุปผลการประชุม ทางมัสยิดกลางได้อนุมัติและยินดีให้เป็นสถานที่เป็นจุด CI (จุดพักคอยชุมชน)ตำบลไสไทย และได้ดำเนินการประสานไปยังท้องถิ่นเกี่ยวข้องต่อไป
โดย: กอจ. กระบี่
05 ต.ค. 2564 527
... ...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 851,927