MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ผู้แทนกระบี่ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลฯผลงานกอจ.ดีเด่นแล้วที่ปัตตานี
ด้วยผลงาน ผ่านฟ้า มาโปรดเกล้า เข้าเฝ้าแล้ว ถวายรับ กลับกระบี่ ผลงานเด่น สมัยสอง อีกสามปี คุณความดี นี้พี่น้อง ร่วมปองใจ อัลฮัมดุลินลาฮ์ ร่วมขอบคุณ พระเป็นเจ้า ผู้นำเนา ผู้ตามหนุน สุขสดใส ร่วมยินดี กอจ.กระบี่ ดีตลอดไป มั่นคงใน หลักศรัทธา ฟ้าประทาน امين คนกระบี่ดีใจทุกคน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และอาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนจังหวัดกระบี่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒,๒๕๖๓และ๒๕๖๔ โดยวาระนี้ในการนี้ จังหวัดกระบี่ได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น 2 ปีซ้อนคือ ประจำปี 2562,2563 ทั้งนี้ นำมาซึ่งความภูมิใจชืนชนยินดีของเราเหล่าอิสลามมิกชนคนกระบี่ได้ดีใจร่วมกันในวันนี้กับผลงานแห่งความปองใจด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิหม่ามคอเต็บบิหลั่น คณะกรรมการมัสยิด และสัปปุรุษกระบี่เราทุกคน
โดย: กอจ. กระบี่
11 ต.ค. 2565 273
งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 41
งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 41(1-5 กันยายน 2565) วันนี้ 1 กันยายน 2565 จังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ สมาคมการศึกษาฟัรดูอีนจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ กำหนดให้มีการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 41 ในระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2565 (ฮ.ศ.1443) ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อรำลึกถึงและเฉลิมฉลองสดุดีท่านศาสดา นำแบบอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติต่อตนเองและสังคม และให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะองค์กรเเละทัวไป
โดย: กอจ. กระบี่
01 ก.ย. 2565 334
กอจ.แสดงความยินดีกับ กอจ. ท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงฯ
الحمدلله วันพฤหัสบดี ที่๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณธกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ขอบคุณ อิหม่ามทุกๆท่าน ที่ มาทำหน้าที่ในการคัดเลือก กอจ แทนตำแหน่ง ว่าง ในวันนี้ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ อำเภอเมือง 31 คน อำเภอ เหนือคลอง 8 คน อำเภอ อ่าวลึก 25 คน อำเภอ เกาะลันตา 25 คน อำเภอ คลองท่อม 19 คน รวม จำนวนทั้งสิ้น 108 คน กอจ.กระบี่ ขอแสดงความยินดีกับ ฮัจยีนพดล ใบบาว ในความตั้งใจเข้ามาร่วมปฏิบีติหน้าที่การบริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัด ในฐานะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ด้วยภารกิจหน้าที่ร่วมบริหารงานรับใช่พี่น้องประชาชนในฐานะผู้นำองค์กรสูงสุดแห่งอิสลามมิกชนจังหวัดกระบี่ ในงานเพื่อการศาสนาเป็นสำคัญ
โดย: กอจ. กระบี่
25 ส.ค. 2565 334
เปิดอาคารห้องละหมาดโรงพระยาบาลปลายพระยา
เปิดอาคารห้องละหมาดโรงพยาบาลปลายพระยา วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีร่วมดูอาอ์เปิดอาคารห้องปฏิบัติศาสนกิจ(ละหมาด) ประจำโรงพยาบาลปลายพระยา พร้อมด้วยในการนี้มี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประธานอิหม่ามอำเภออ่าวลึก-ปลายพระยา ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กรมุสลิม และผู้แทนองค์ต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลายพระยา เจ้าหน้าทึ่บุคลากรให้การต้อนรับ และร่วมกันขออำนวยพรรับพรแสดงความยินดี ในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสิ่งดีอันเป็นความดีร่วมกันตลอดไป
โดย: กอจ. กระบี่
15 ส.ค. 2565 440
ประชุมฯความพร้อมเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่๔๑
คำขวัญงาน เมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔๑ (วันที่ ๑-๕ กันยายน ๒๕๖๕) "เมาว์ลีดินนบี สดุดีบรมศาสดา ร่วมรังสรรค์พัฒนา จิตศรัทธาเดียวกัน" อาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน เตรียมงานติดตามรายงานความคืบหน้างานของแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดยจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรมุสลิมทั้งหมดของจังหวัดกระบี่ โดยมี อาจารย์นพรัตน์ กาญจนวโรดม ประธานที่ปรึกษาองค์กรมุสลิมกระบี่ เป็นประธานจัดงาน อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เลขานุการการจัดงาน และพร้อมด้วยคณะทำงานทุกฝ่ายเข้าประชุมโดยพร้อมกัน
โดย: กอจ. กระบี่
14 ส.ค. 2565 445
พิธีดูอาอ์เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระพันปี ฯ ณ จ.กระบี่
จังหวัดกระบี่ กำหนดพิธีทางศาสนามหามงคล พิธีดุอาอ์ขอพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีกล่าวประกาศราชสดุดี นายอันยาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร โดย นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกรรมการอิสลามฯจังหวัดกระบี่ นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประธานอิหม่าม ผู้นำศาสนา คณะกรรมการสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ พึ่น้องประชาชน ร่วมพิธี
โดย: กอจ. กระบี่
12 ส.ค. 2565 390
... ...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 865,933