มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ต้อนรับคณะของ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย นายสุรินทร์ เหมนุกูล
วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงาน กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากประธานกอจ กระบี่ ในการต้อนรับคณะของ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย นายสุรินทร์ เหมนุกูล รองประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย และคณะ ในการรับมอบหนังสือคุฏบะห์ลาคอมรฺ “ต้านบุหรี่และยาสูบ” จำนวน 250 เล่ม เพื่อนำส่งต่อไปยังมัสยิดในจังหวัดกระบี่ ตามแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ในโครงการมัสยิดปลอดบุหรี่เพื่อรณรงค์และต่อต้านการสูบบุหรี่และใบจาก โดยจัดพิมพ์หนังสือคุฏบะหฺลาคอมรฺ ต้านบุหรี่และยาสูบ เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับความรู้และตระหนัก ถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเฉเพาะบุหรี่และยาเส้น
โดย: กอจ. กระบี่
22 ม.ค 2561 799
โดย: กอจ. นครศรีธรรมราช
19 ม.ค 2561 1,046
เลือกประธานสมาพันธ์ 15 จังหวัด
วันที่ 7 มกราคม 2561 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมืองจังหวัดพังงา ร่วมประชุมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ เพื่อการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ มีผู้เข้าร่วม 14 จังหวัด จังหวัดละ 5 คน ผลการคัดเลือก 1.ท่านอัสนาวี มุคุระ ประธานฯ (กระบี่) 2.ดร.อะห์มัด. อิสัน. รองประธานฯ. (พัทลุง) 3.ด.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์. รองประธานฯ. (ภูเก็ต) 4.ท่านสมศักดิ์ พิศสุวรรณ์. รองประธานฯ. (นครศรีฯ) 5.ท่านเจ๊ะอุเซ๊น เจ๊ะอุบง. รองประธานฯ. (ปัตตานี) 6.ท่านสมาน เกปัน. รองประธานฯ. (สตูล) 7.ท่านนพดล. สุทธิการ. เลขานุการ. (พังงา) 8.ท่านวิรัตน์ แหละเล็ม. รองเลชานุการ. (กระบี) 9.ท่านยะมีล มูสิโก. รองเลขานุการ (พัทลุง) 10.ท่านเอกพงษ์ ยี่หล๊ะ รองเลขาฯ ( อิหม่ามกิ้ฟ สงขลา )
โดย: กอจ. กระบี่
08 ม.ค 2561 1,147
กระบี่เปิดงาน เทศกาลอาหารฮาลาล 2017
เวลา 19.30 น วันที่ 13 กันยายน 2560 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดงาน เทศกาลอาหารฮาลาล 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ซึ่งทางจังหวัดกระบี่ ร่วมกับผู้ประกอบการอาหารฮาลาล และผู้ประกอบการโรงแรม ฮาลาล จังหวัดกระบี่ นำร่องจัดเป็นครั้งแรกและจังหวัดแรกของประเทศ ทั้งนี้มีประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานและให้ความสนใจในกิจกรรมการออกร้านอาหาฮาลาล ภายในบูทต่างๆกว่า 70 บูท ทั้งการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง OTOP ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ THE BEST OF KRABI โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ อาหารพื้นเมือง บูธจากโรงแรมฮาลาลในจังหวัดกระบี่ การจัดประกวดอาหาร / การแต่งกายแบบฮาลาล สปาเพื่อสุขภาพ รวมถึงแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดกระบี่ การนำเสนอบริการที่พักและ Package ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เทศกาลอาหารฮาลาล” ถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดกระบี่ที่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงศักยภาพ ความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการรองรับการบริการนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยว โดยจังหวัดกระบี่เป็นลำดับแรกๆ (Think of Thailand , think of Krabi ) Halal Tourism ที่จะต้องมีความพร้อม มีคุณภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้การเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืนและสมดุล ตามแนวทางการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวฮาลาล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า จังหวัดกระบี่ ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีสถิติตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงมากทุกปี แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มมุสลิมทั่วโลกที่ต่างเดินทางเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้นโยบาย Krabi Global City ซี่งยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มการท่องเที่ยวฝั่ง อันดามัน Halal Tourism จึงเป็นหนึ่งเป้าหมาย การผลักดัน ในการพัฒนา ให้เป็นเมืองสำคัญและเมืองแลนด์มาร์คของโลก หรือ Krabi Global City เป็นเมืองสำคัญที่ปรากฏในแผนที่โลก นึกถึงประเทศไทย จะต้องนึกถึงจังหวัดกระบี่ เป็นลำดับแรกๆไปพร้อมกับกระบี่ เมือง Halal Tourism และกระบี่ เมืองแพะ
โดย: กอจ. กระบี่
14 ก.ย. 2560 1,019
krabi เมืองฮาลาล อาหารแห่งอนาคต
krabi เมืองฮาลาล อาหารแห่งอนาคต 7 กันยายน 2560 จังหวัดกระบี่ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลอาหารฮาลาล 2017 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก (ชั้น 3 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เวลา 13.30 น. จังหวัดกระบี่จัดงานเทศกาลอาหารฮาลาล 2017 ครั้งที่ 1 รองรับตลาดฮาลาล อาหารแห่งอนาคต นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่กำหนดจัดงานเทศกาลฮาหารฮาลาล จังหวัดกระบี่ 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฮาลาล จังหวัดกระบี่ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดกระบี่ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงศักยภาพ ความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการรองรับบริการนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้แก่ผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดกระบี่ โดยมุ่งหวังให้กระบี่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวในระดับสากลประสงค์ที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยียน โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ บ้านเลขที่ 9/10 -การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง OTOP ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ THE BEST OF KRABI โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ อาหารพื้นเมือง บูธจากโรงแรมฮาลาลในจังหวัดกระบี่ การจัดประกวดอาหาร / การแต่งกายแบบฮาลาล สปาเพื่อสุขภาพ รวมถึงแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดกระบี่ การนำเสนอบริการที่พักและ Package ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่กำหนดจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารฮาลาล จังหวัดกระบี่ 2017 ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ / ส.ปชส. กระบี่ # Krabi halal #
โดย: กอจ. กระบี่
07 ก.ย. 2560 1,086
เปิดงานอิดิ้ลอัฎฮา
26/8/2560 เปิดงานต้อนรับอิดิ้ลอัฎฮา ที่มัสยิดกลางกระบี่ โดยสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกระบี่ สมาคมฟัรดูอีนย์จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย วันที่ 25-29/8/2560 กลุ่มมุสลิมะห์มัสยิดอ่าวนางมูเนาวเราะห์ ชมรมนักธุรกิจไทยมุสลิมจังหวัดกระบี่ และอีกหลายองค์กร ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการกงศุล คุณชาตรี อรรจนานันท์ มาร่วมกิจกรรมและให้ความรู้พร้อมให้บริการทำหนังสือเดินทางต่างประเทศ
โดย: กอจ. กระบี่
26 ส.ค. 2560 1,059
มอบปัจจัยละศีลอดแด่ผู้ต้องขัง เรือนจำกระบี่
วันที่ 17 พค.2560 09.00-11.00 น.ที่เรือนจำจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดกระบี่ เข้าพบผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อมอบปัจจัยใช้ในการละศีลอดและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขังที่ได้ผ่านการเรียนรู้ตามหลักการศาสนาอิสลาม มีนายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ นายเจะอาหลี คมขำ กอจ กระบี่ นายดลหร้อหมาน นัคคา กอจกระบี่ นายณรงค์ เกาะกลาง กอจ กระบี่ นายปริญญา นฤมิตรบวรกุล ผอ วิทยาลัยสาระพัดช่างกระบี่ นายมูสอด คงเดิม นักวิชาการศาสนาอาดามี นายวิรัตน์ และเล็ม อนุกรรมการ กอจ กระบี่ฝ่ายนิติกร และนายวิรัช สีหมุ่น เจ้าหน้า ICT สำนักงาน กอจ กระบี่
มัสยิดไทย.com
17 พ.ค. 2560 1,029
กระบี่รับรอมฏอน 1438
วันที่ 16 พค 2560 ที่ ห้องประชุม สนง. กอจ. กระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน ต้อนรับรอมฎอน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความราบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงาน มี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์ จังหวัดกระบี่ มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ ร่วมกับพี่น้องมุสลิมจังหวัดกระบี่ กำหนดให้มีการจัดงานต้อนรับรอมฏอน จังหวัดกระบี่ ประจำปีฮิจเหราะห์ศักราช๑๔๓๘ ครั้งที่ 8ในวันที่ 23 พ.ค. 2560 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
16 พ.ค. 2560 1,571
รับคณะศึกษาดูงานบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา
16 พค. 2560 09.00 น.- 12.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการประจำจังหวัดกระบี่นายวิรัช สีหมุ่น ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายสรุป จากองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโหนด ในโครงการอบรมจริยธรรมทางศานาอิสลาม ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-16 พค. 2560 โดยเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมให้กับเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ โดยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานด้านศาสนาส่งเสริมคุณธรรมให้กับครูศาสนา ผู้นำฝ่ายต่างๆตามหลักการศานาอิสลาม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถนำประสบการจากการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานประปรับใช้ในพื้นที่ และนำเผยแพร่ /สอนถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อไปได้
มัสยิดไทย.com
16 พ.ค. 2560 1,111
มอบเงินสนับสนุนแก่ศูนย์เด็กกำพร้าและยากไร้
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ฮัจยีชวลิต บุหงอ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ คณะ ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการอิสลามฯ ให้ดำเนินการมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ ศูนย์เด็กกำพร้าและยากไร้ มูลนิธิดารุลอินฟาก (มักตับมาดีน๊ะ) สาขาสุราษฎร์ธานี 1 ตั้งอยู่เลขที่ 176/6 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ซึ่งได้เปิดสอนความรู้ด้านศาสนาและช่วยเหลือเด็กกำพร้าผู้ยากไร้มาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว มีสมาชิกประมาณ 170 คน ครูสอนศาสนาจำนวน 7 ท่าน ปัจจุบันสถานศึกษาแห่งนี้ยังขาดแคลนปัจจัยหลายประการ
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
10 เม.ย. 2560 2,208
มอบเงินสนับสนุนโครงการอบรมการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ฮัจยีชวลิต บุหงอ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปยังที่ทำการกลุ่มซอลีฮาต (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อเป็นประธานเปิดและให้โอวาท โครงการ "อบรมการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน" (อบรมกอรี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านกอรีให้แก่เด็กและเยาวชนได้ฝึกอ่านด้วยทำนองที่ไพเราะ ถูกหลักตัญวิจ และนำหลักคำสอนจากอัลกรุอ่านมาปฎิบัติในชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุขที่จะสร้างปัญหาให้แก่ตัวเอง ครอบครัวและสังคม โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน โดยนางสาวเตือนจิต ทองเฝือ ประธานกลุ่มซอลีฮาต เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อน ในกิจการงานครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่กลุ่มดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
03 เม.ย. 2560 1,870
มอบบ้านหลังใหม่
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายกิตติ อินทรกุล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ อ.อาบี ยะลา ตัวแทนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และสถาบันอัสสลาม นายอิสมาแอน หมัดอะด้ำ ประธานกรรมาธิการฝ่ายในประเทศ สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และทางกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้นำชุมชน ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ได้ร่วมกันมอบบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของนายสมบูรณ์ เหมสงวน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้น้ำพัดพาบ้านไปทั้งหลัง จากความร่วมมือแรงกายและงบประมาณจากองค์กรข้างต้น หลังจากที่ได้อาศัยที่พักชั่วคราวมาระยะหนึ่ง สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ขอขอบคุณทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ได้ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยากในครั้งนี้ ให้มีที่อยู่อาศัยโดยการสร้างบ้านหลังใหม่ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.
โดย: กอจ. กระบี่
20 มี.ค. 2560 2,121
พิธีวางรากฐานมัสยิด นูรุลฮีดายะห์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10. 00 น. ณ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการมัสยิดมัสยิดนูรุลฮีดายะห์ และพี่น้องชาวไทยมุสลิมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำพิธีวางรากฐานมัสยิด นูรุลฮีดายะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการกล่อมเกลาเยาวชน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางศาสนาและรองรับไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต โครงการ เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน ในงานนี้ได้เชิญหน่วยงานข้าราชการในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ได้แก่ นายอำเภอ นายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ร่วมในพิธีด้วย
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
10 มี.ค. 2560 2,030
มัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน) จัดงานยิ่งใหญ่
มัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน) จัดงานยิ่งใหญ่ สร้างสังคมคุณธรรม สมานท์ฉันพหุสังคม เพื่อความมั่นคงของประเทศและประชาชาติ 4- 5 มีนาคม 2560 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ลานมัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน) นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย อีหม่ามมัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน) เป็นประธานจัดงานมัสยิด “สร้างสังคมคุณธรรม สมานท์ฉันพหุสังคม เพื่อความมั่นคงของประเทศและประชาชาติ” ประจำปี 2560 โดยจัดขึ้นงานวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 รวม 2 วัน เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นองค์กรศาสนา องค์กรชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธ มุสลิม และคริสต์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวมุสลิม ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก นายซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย อีหม่ามมัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน) เปิดเผยว่า ปีนี้มัสยิดได้งบประมาณจำนวนหนึ่งตามโครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมจาก อบต.มะขามเตี้ย เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม ให้ประชาชนได้เกิดความรักษ์หวงแหนในขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ที่ดีของตำบลมะขามเตี้ย เป็นที่พหุสังคม พหุวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยพี่น้องชาวไทยพุทธ มุสลิม และ คริสต์ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างความรัก และความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและที่สำคัญอยู่ในกรอบของศาสนา อีหม่ามมัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เปิดพิธีโดยอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน มีท่านผู้แทนแม่ทัพภาค 4คือ พ.อ.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ รอง ผบ.มทบ.45 เป็นประธานเปิดงานเวลา 20 .00 น.สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย ถามตอบปัญหาศาสนาภาคฟัรดูอีนหน่วยสอบที่ 42 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมการแสดงความสามารถของเยาวชนมัสยิดบ้านท่าสน การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีภาษาอาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและการแสดงนักศึกษามหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานี การปาฐกถาธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย อ.ฮากีม พิศสุวรรณ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หัวข้อ “เยาวชนกับศึกษาและการพัฒนาประเทศ”ชมการแสดงความสามารถนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเสวนาหัวข้อ “การปรับตัวและก้าวข้ามสู่ไทยแลนด์ 4.0” ประธานจัดงานยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับวันที่ 5 มีนาคม 2560 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 13.00 น.ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ เวลา 16.00 น.จัดให้มีร่วมสัมมนาอบรมมุสลิมะห์(สตรี)โดยวิทยากรระดับประเทศ อ.วัลภา นีละไพจิตร ประธานสตรีมุสลิม หัวข้อ “การพัฒนาสตรีวิถีอิสลามจากครอบครัวสู่สังคม”เวลา 20.00 น. เปิดพิธีโดยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านและได้รับเกียรติจากพ่อเมืองคนดีท่านอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชมกิจกรรมชมรมบิกไบท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ การปาฐกถาธรรม โดย ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหัวข้อ‘’สร้างสันติสุขสังคมพหุวัฒนธรรม’’สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อ ซ่อมแซมอาคารมัสยิด,รั้วมัสยิด ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด และพัฒนามัสยิดให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืนในอนาคตต่อไป ภาพ/ข่าว ซอแหล๊ะ โต๊ะบาย อีหม่ามมัสยิดรียาดุนมุมีนีน(บ้านท่าสน)
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
05 มี.ค. 2560 2,324
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,544