มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Islamic Committee of Satun

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดและสัปปุรุษ อำเภอ/เขต: ละงู

ตำบล/แขวง

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
กำแพง 14 1,246 2,582 2,539 5,121 2,582 2,539 118 108
น้ำผุด 7 126 263 241 504 263 241 0 0
ปากน้ำ 8 1,033 2,338 2,308 4,646 2,338 2,308 224 212
ละงู 22 1,915 4,092 4,017 8,109 4,092 4,017 108 86
เขาขาว 8 382 727 710 1,437 727 710 9 10
แหลมสน 7 91 171 163 334 171 163 0 0
รวม 66 4,793 10,173 9,978 20,151 10,173 9,978 459 416
กลางกำแพง
ทะเบียนเลขที่: 035
ตำบล/แขวง: กำแพง
อำเภอ/เขต: ละงู
กุรตุบะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 181
ตำบล/แขวง: ปากน้ำ
อำเภอ/เขต: ละงู
ควนไสน
ทะเบียนเลขที่: 033
ตำบล/แขวง: กำแพง
อำเภอ/เขต: ละงู
ญามิอุฏฏอยยิบีน
ทะเบียนเลขที่: 145
ตำบล/แขวง: เขาขาว
อำเภอ/เขต: ละงู
ดะอ์วะตุลญันนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 217
ตำบล/แขวง: แหลมสน
อำเภอ/เขต: ละงู
ดารุดดีนียะห์
ทะเบียนเลขที่: 223
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
ดารุลสลาม บ้านนาข่าเหนือ
ทะเบียนเลขที่: 235
ตำบล/แขวง: เขาขาว
อำเภอ/เขต: ละงู
ดารุลอามาล
ทะเบียนเลขที่: 134
ตำบล/แขวง: น้ำผุด
อำเภอ/เขต: ละงู
ดารุสซอลิฮีน
ทะเบียนเลขที่: 193
ตำบล/แขวง: แหลมสน
อำเภอ/เขต: ละงู
ดาวะตุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 194
ตำบล/แขวง: กำแพง
อำเภอ/เขต: ละงู
ตะโละใส (ญามีอุลอิสลาม)
ทะเบียนเลขที่: 049
ตำบล/แขวง: ปากน้ำ
อำเภอ/เขต: ละงู
ตาลากาตูโย๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 044
ตำบล/แขวง: ปากน้ำ
อำเภอ/เขต: ละงู
นูรอตุลอาซีมีย์
ทะเบียนเลขที่: 239
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
นูรุตตักวา
ทะเบียนเลขที่: 191
ตำบล/แขวง: ปากน้ำ
อำเภอ/เขต: ละงู
นูรุรเราะฮ์มานพัฒนาบ้านปากละงู
ทะเบียนเลขที่: 186
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
นูรุ้ลมั๊วะซีนีน
ทะเบียนเลขที่: 173
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
นูรุลมูบีน
ทะเบียนเลขที่: 127
ตำบล/แขวง: เขาขาว
อำเภอ/เขต: ละงู
นูรุลอิควาน (บ้านเกาะยวน)
ทะเบียนเลขที่: 041
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
นูรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 150
ตำบล/แขวง: น้ำผุด
อำเภอ/เขต: ละงู
นูรุสสะอะดะต์
ทะเบียนเลขที่: 218
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านกาแบ็ง
ทะเบียนเลขที่: 126
ตำบล/แขวง: แหลมสน
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านคลองขุด
ทะเบียนเลขที่: 079
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านคลองน้ำเค็ม
ทะเบียนเลขที่: 160
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านท่ามาลัย
ทะเบียนเลขที่: 180
ตำบล/แขวง: ปากน้ำ
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านท่ายาง
ทะเบียนเลขที่: 074
ตำบล/แขวง: ปากน้ำ
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านท่าแลหลา
ทะเบียนเลขที่: 034
ตำบล/แขวง: กำแพง
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านทุ่ง
ทะเบียนเลขที่: 043
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านทุ่งใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 130
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านทุ่งไม้
ทะเบียนเลขที่: 075
ตำบล/แขวง: น้ำผุด
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านนาพญา
ทะเบียนเลขที่: 081
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านบากันโต๊ะทิด
ทะเบียนเลขที่: 188
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านปากละงู
ทะเบียนเลขที่: 040
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านปิใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 036
ตำบล/แขวง: กำแพง
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านพยอมงาม
ทะเบียนเลขที่: 233
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านห้วยมะพร้าว อัลมูยีรีน
ทะเบียนเลขที่: 111
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านอุไร
ทะเบียนเลขที่: 073
ตำบล/แขวง: กำแพง
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านเกาะแกล
ทะเบียนเลขที่: 071
ตำบล/แขวง: เขาขาว
อำเภอ/เขต: ละงู
บ้านโกตา
ทะเบียนเลขที่: 142
ตำบล/แขวง: กำแพง
อำเภอ/เขต: ละงู
บาลางา (ต้นปาบ)
ทะเบียนเลขที่: 076
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู
บาฮาร์
ทะเบียนเลขที่: 045
ตำบล/แขวง: ปากน้ำ
อำเภอ/เขต: ละงู
ปลักมาลัย
ทะเบียนเลขที่: 038
ตำบล/แขวง: กำแพง
อำเภอ/เขต: ละงู
ปากปิ้ง
ทะเบียนเลขที่: 056
ตำบล/แขวง: กำแพง
อำเภอ/เขต: ละงู
ปากีสถาน
ทะเบียนเลขที่: 057
ตำบล/แขวง: กำแพง
อำเภอ/เขต: ละงู
ป่าขวาง
ทะเบียนเลขที่: 037
ตำบล/แขวง: กำแพง
อำเภอ/เขต: ละงู
ฟัจรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 172
ตำบล/แขวง: เขาขาว
อำเภอ/เขต: ละงู
มิฟต้าหุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 195
ตำบล/แขวง: เขาขาว
อำเภอ/เขต: ละงู
มูฮายีรีนบ่อน้ำผุด
ทะเบียนเลขที่: 190
ตำบล/แขวง: น้ำผุด
อำเภอ/เขต: ละงู
ยามีอาตุลอิควาล
ทะเบียนเลขที่: 136
ตำบล/แขวง: เขาขาว
อำเภอ/เขต: ละงู
ยามีอุลอิควาน (ต้นตำเสา)
ทะเบียนเลขที่: 143
ตำบล/แขวง: กำแพง
อำเภอ/เขต: ละงู
ราวฎอตุลยันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 105
ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู

282 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
จำนวนผู้เข้าชม: 145,103