MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. ยะลา มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดดารูลนาอีม(จารูพัฒนา)/ วาระ 6 ก.ค 2561 ทะเบียนเลขที่: 335

หมู่ที่: แขวง/ตำบล: สะเตง เขต/อำเภอ: เมืองยะลา จังหวัด: ยะลา 0815418224
ประวัติความเป็นมาฯ
(กำลังดำเนินการจัดทำฉบับที่สมบูรณ์) มัสยิดดารูลนาอีม ตั้งอยู่ ถนน จารูพัฒนา ซอย1 ตำบลสะเตง อำเภอเมิอง จังหวัดยะลา 95000 หรือเรียกว่ามัสยิดจารูใน ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2539 ผู้ขอจดทะเบียนได้แก่ นายฮามะ ยูโซ๊ะ ซึ่งเป็นอิหม่ามคนแรก และปัจจุบันอิหม่ามคนที่2ชื่อ นายมามะ บากา more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายมามะ บากา

อิหม่าม

นายมะ สาแม

คอเต็บ

นาย อิบรอเฮม เจะคอ

บิหลั่น

นายมะตอเฮ บากา
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายอิสมาแอล แวนิ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายไซนุง จารู
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายดอเลาะ มะมิง
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายอาดัม ดาหะมิ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายยูนุ๊ เจ๊ะนิง
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายอิบรอเฮง ยะผา
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอิบรอเฮิม ดือราแม
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายยูโซะ จารู
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายซัมซูดิง มะ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายรอมลี บีดิง
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอับดุลฮานิง อุเซ
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 71 228 219 447
สัปปุรุษในเขต 70 228 217 445
สัปปุรุษนอกเขต 1 0 2 2
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 1 0 1 1
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 1 1 0 1
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดดารูลนาอีม(จารูพัฒนา)/ วาระ 6 ก.ค 2561
ที่ตั้งเลขที่: - หมู่ที่: ถนน/ตรอก/ซอย: จารูพัฒนา ตำบล/แขวง: สะเตง
อำเภอ/เขต: เมืองยะลา จังหวัด: ยะลา รหัสไปรษณีย์: 95000 เบอร์โทรศัพท์: 0815418224
จำนวนผู้เข้าชม: 6,740