MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. ยะลา มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดนูรุลซาฮาดะห์ จดเมื่อ 3 ก.ย.2536/ วาระ 8-05-2563 ทะเบียนเลขที่: 316

หมู่ที่: 3 แขวง/ตำบล: บาลอ เขต/อำเภอ: รามัน จังหวัด: ยะลา -
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายอาหามะรูยามี มูยุ

อิหม่าม

นายริดวาน กูมอ

คอเต็บ

นายฮาเซ็ง ยะดารอ

บิหลั่น

นายสุกรี บาเกาะ
เลขานุการ คณะกรรมการ
-
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายรุสดี บาเกาะ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายวันอุเซ็ง เร็งมา
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
-
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเจ๊ะยิ จิใจ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
-
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
-
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายอุสมาน มะทา
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
-
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 202 529 495 1,024
สัปปุรุษในเขต 191 513 485 998
สัปปุรุษนอกเขต 11 16 10 26
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 4 1 3 4
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดนูรุลซาฮาดะห์ จดเมื่อ 3 ก.ย.2536/ วาระ 8-05-2563
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 3 ถนน/ตรอก/ซอย: บ้าน ตลาดบาลอ ตำบล/แขวง: บาลอ
อำเภอ/เขต: รามัน จังหวัด: ยะลา รหัสไปรษณีย์: 95140 เบอร์โทรศัพท์: -
จำนวนผู้เข้าชม: 17,058