มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่
ย้อนกลับ กิจกรรม

กิจกรรม

โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี 08 ต.ค. 2562 1,091
ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัตสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นประจำมัสยิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา สร้างความรู้ทักษะวิธีคิดในการบริหารจัดการองค์กรมัสยิดให้มีศักยภาพ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำไปปรับปรุงปฏิบัติได้อย่างมีประสิหริภาพ มีประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 856,154