มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ย้อนกลับ กิจกรรม

กิจกรรม

โดย: กอจ. ประจวบคีรีขันธ์ 23 เม.ย. 2559 1,286
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมปรองดองสมานฉันท์
วันที่ 23-24 เมษายน 2559 สมาคมคุรุสัมพันธ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมปรองดองสมานฉันท์ ณ มัสยิดอั้ล-อันซอร(ต้นเกตุ) โครงการนี้ได้มีการทดสอบฟัรดูอีนโดยสมาคมคุรุสัมพันธ์ให้กับเยาวชนของหน่วยสอบที่ 30 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.ทวี นริศศิริกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ อ.อาบีดีน มานวงศ์และ อ.อะห์หมัด เมฆลอย ตัวแทนจากสมาคมคุรุสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการและควบคุมการสอบ
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 744,643