กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The islamic committee phattalung
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

มัสยิดดารุลอีหม่าน (บ้านโคกไทร) (ทะเบียนเลขที่: 045)

ประวัติความเป็นมาฯ
 ที่ตั้งของมัสยิดคือที่ดินวากัฟ (นางสาย เหล็มปาน) โต๊ะอีหม่ามคนเเรกนายหรอเฉด เจ๊ะเอ็ม พ.ศ.           ปัจจุบันอีหม่ามนายมูฮำหมัด ติงโหยบ เป็นมาตั้งเเต่ปี พ.ศ.2557 more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายมูฮำหมัด ติงโหยบ

อิหม่าม

นายหร้อ หมาดโส๊ะ

คอเต็บ

นายจรี เหรียญนุ้ย

บิหลั่น

นายอารีด ลายเพชร
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายหยอ กิจวัง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายวีรศักดิ์ เเอนิ่ม
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายอับดุลอารีด เเกตุเเทน
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายฉุดดีน เหล็มปาน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายเจ๊ะโหด พลนุ้ย
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอามีน เเก้วเอียด
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายเฉด เหล็มปาน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายต่อเฮด ชูศรีอ่อน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสมศักดิ์ เเอนิ่ม
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายเหย็บ เจ๊ะเอ็ม
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 1 1 0 1
สัปปุรุษในเขต 1 1 0 1
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดดารุลอีหม่าน (บ้านโคกไทร)
ที่ตั้งเลขที่: 89 หมู่ที่: 1 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: คลองเฉลิม
อำเภอ/เขต: กงหรา จังหวัด: พัทลุง รหัสไปรษณีย์: 93180 เบอร์โทรศัพท์: 0872854659
จำนวนผู้เข้าชม: 8,812