กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

มัสยิดยามีอาตุลอิสลามียะฮ์วังปริง (ทะเบียนเลขที่: 206)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดยามีอาตุลอิสลามีย๊ะใด้ก่อตั้งปีพศ.2549ใด้แยกมาจากมัสยิดโคกหินโดยก่อสร้างมัสยิดจากงบประมาญพี่น้องในพื้นที่และพี่น้องใกล้เคียง.ต่างจังหวัด more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

วิทยา. อับดุลหละ

อิหม่าม

ไม่มีข้อมูล

คอเต็บ

อาซีซัน. หมีนพราน

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายบุญฤทธิ์. ทองยัง
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายเหลบ. หมีนพราน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสอาด โต้ะดำ
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 130 241 243 484
สัปปุรุษในเขต 119 234 237 471
สัปปุรุษนอกเขต 11 7 6 13
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 13 6 8 14
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 5 2 3 5
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดยามีอาตุลอิสลามียะฮ์วังปริง
ที่ตั้งเลขที่: 307 หมู่ที่: 1 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: ท่าเรือ
อำเภอ/เขต: ท่าแพ จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91150 เบอร์โทรศัพท์: 0862936225
จำนวนผู้เข้าชม: 7,263