กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

มัสยิดนูรุลอุมม๊ะฮฺ(ควนโต๊ะเจ๊ะ) (ทะเบียนเลขที่: 232)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดนูรุลอุมม๊ะฮฺ (ควนโต๊ะเจ๊ะ)  เลขที่ 222  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าแพ  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล วันที่ 10  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านนัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งมัสยิดในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมัสยิดเพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ มีความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาที่รัดกุมทุกครัวเรือนและทุกช่วงวัย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของอิสลามอย่างทั่วถึง    วันที่  5 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารและร่วมรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินจัดตั้งมัสยิดและบริหารจัดการ ได้รับเงินบริจาคเบื้องต้น ประมาณ 1,090,000.- บาท และดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารมัสยิด  วันที่  1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560 ได้จัดทำแบบสำรวจความประสงค์ในการย้ายสัปปุรุษจากมัสยิดเดิมเพื่อร่วมจัดตั้งมัสยิดใหม่ในชุมชน และมีการย้ายสัปปุรุษมาจากมัสยิดบ้านท่าแพใต้ จำนวน 93 ครัวเรือน และย้ายสัปปุรุษมาจากมัสยิดท่าแพพัฒนา จำนวน 20 ครัวเรือน  วันที่ 15  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมัสยิดนูรุลุอมม๊ะฮฺ (ควนโต๊ะเจ๊ะ) หมายเลขทะเบียนที่ 232  มีนายบาเหรน  ทิ้งน้ำรอบ  ดำรงตำแหน่งอีหม่ามประจำมัสยิด นายอาหลี  เตบสัน  ดำรงตำแหน่งคอเต็บ และนายสหาก  แซะอาหลำ  ดำรงตำแหน่งบิหลั่น และมีคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด จำนวน  12 คน วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 การจัดงานเลี้ยงอาหารและร่วมรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินวากัฟให้กับมัสยิดนูรุลอุมม๊ฮฺ (ควนโต๊ะเจ๊ะ) และมีการจัดซื้อที่ดินเพิ่ม จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา เพื่อก่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (ศูนย์ตาดีกา) และศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด more

กรรมการมัสยิด

นายบาเหรน ทิ้งน้ำรอบ

อิหม่าม

นายอาหลี เตบสัน

คอเต็บ

นายสหาก แซะอาหลำ

บิหลั่น

นายณัฐวุฒิ หวันตาหลา
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสารี ตาเดอิน
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสาบู เตบสัน
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอับดุลย์วาหาบ มาลียัน
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายฉาฝีอี ทิ้งน้ำรอบ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายรอหมาน เตบสัน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายเบ็น หลังลีงู
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายยูดีน ทิ้งน้ำรอบ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายเด็น อาหน่าย
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายฮะหรน ทิ้งน้ำรอบ
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
นายสาหรี ดำท่าคลอง
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายหมาด ทิ้งน้ำรอบ
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 119 248 245 493
สัปปุรุษในเขต 113 244 242 486
สัปปุรุษนอกเขต 6 4 3 7
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 8 4 4 8
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดนูรุลอุมม๊ะฮฺ(ควนโต๊ะเจ๊ะ)
ที่ตั้งเลขที่: 222 หมู่ที่: 5 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: ท่าแพ
อำเภอ/เขต: ท่าแพ จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91150 เบอร์โทรศัพท์: 0862934621
จำนวนผู้เข้าชม: 4,872