กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดบ้านเกาะจำ(รอจดทะเบียน) (ทะเบียนเลขที่: 1005)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดมัสยิดเกาะจำ Facebook จะแสดงข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวัตถุประสงค์ของเพจได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถดูได้ว่าผู้ที่จัดการและโพสต์เนื้อหาบนเพจได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

อิม่าม

อิหม่าม

ไม่มีข้อมูล

คอเต็บ

ไม่มีข้อมูล

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ
ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายอาคารสถานที่
ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายประสานงาน
ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
ไม่มีข้อมูล
ประธานอนุกรรมการสตรี
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการเลขานุการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 65 107 112 219
สัปปุรุษในเขต 65 107 112 219
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 10 6 4 10
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดบ้านเกาะจำ(รอจดทะเบียน)
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 3 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: เกาะศรีบอยา
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81130 เบอร์โทรศัพท์: 0811875817
จำนวนผู้เข้าชม: 6,728