MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. นครศรีธรรมราช มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดดารุลนาอีม (บ้านพังปริง) ทะเบียนเลขที่: 102

หมู่ที่: 11 แขวง/ตำบล: กลาย เขต/อำเภอ: ท่าศาลา จังหวัด: นครศรีธรรมราช

กรรมการมัสยิด

นายวิมล สราง

อิหม่าม

ไม่มีข้อมูล

คอเต็บ

นายเฉม ระเหม

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 33 71 67 138
สัปปุรุษในเขต 32 70 67 137
สัปปุรุษนอกเขต 1 1 0 1
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 6 3 3 6
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดดารุลนาอีม (บ้านพังปริง)
ที่ตั้งเลขที่: 158 หมู่ที่: 11 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: กลาย
อำเภอ/เขต: ท่าศาลา จังหวัด: นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์: 80160 เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 6,267