กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The islamic committee of suratthani
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มัสยิดนูรุลอิสลาม (ทะเบียนเลขที่: 021)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดนูรุลอิสลามเป็นมัสยิดเก่าแก่หลังหนึ่งในตำบลพุมเรียง  ชาวบ้านจะเรียกกันติดปากว่าสุเหร่ากลาง  ซึ่งได้มีการปรับปรุงตัวอาคารให้มีความจุเท่ากับจำนวนคนที่มาละหมาดในวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี  โดยในวันนั้นจะมีพี่น้องที่ไปทำงานต่างถิ่นกลับมาละหมาดกันเป็นจำนวนมาก  ทำให้มีพื้นที่ไม่พอสำรับพี่น้อง more

กรรมการมัสยิด

นายอนุวัตร์ สุนธารักษ์

อิหม่าม

นายโอฬาน ย่าหลี

คอเต็บ

นานสมภพ เหร็นเส็บ

บิหลั่น

นายศักดิ์ริยา วัสแล๊ะ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายมูฮำหมัด หลีหรับ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอับดุลกอนี ย่าหลี
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายหมัน หมันหลิน
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายธำรงค์ เพชรศักดิ์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสุไลมาน วัสและ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายอุหมัน หมันหลิน
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมภพ อาดดีน
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายยะมิอัน อรินเดอร์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายจรูญ เทพวารินทร์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายดุลเลาะ หวันมุดา
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอุสิน ย่าหลี
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 3 4 4 8
สัปปุรุษในเขต 3 4 4 8
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดนูรุลอิสลาม
ที่ตั้งเลขที่: - หมู่ที่: 2 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: พุมเรียง
อำเภอ/เขต: ไชยา จังหวัด: สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์: 84110 เบอร์โทรศัพท์: 084-058650
จำนวนผู้เข้าชม: 8,432