กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
THE PROVINCIAL ISLAMIC COUNCIL OF RANONG
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

มัสยิด ซอลาฮุดดีน (ทะเบียนเลขที่: 009)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดซอลาฮุดดีน ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2500 โดยมีนายดีน สุดจิตร เป็นอีหม่ามคนเเรก นายวะสัน อินตัน เป็นคอเตบ เเละนายสัน กล้าศึก เป็นบีล้าล โดยปัจจุบัน อยู่ใต้การเป็นอีหม่ามของนาย อ้าหรีด สุดจิตร เเละนายดลร่าหมาน อินตัน เป็นคอเตบ เเละนายอรุณ ลาสมัน เป็นบีล้าล ซึ่งมัสยิดนี้ ตั้งอยู่ในบ้านบางบอน ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง  more

กรรมการมัสยิด

นายอ้าหรีด สุดจิตร

อิหม่าม

นายอับดลร้าหมาน อินตัน

คอเต็บ

นายอรุณ ลาสมัน

บิหลั่น

นายวิษณุ อาจหาญ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสาแหล้หมัน สุดจิตร
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายก้อดีด นาคา
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายก้อเส็ม นาคา
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายยูโสบ กล้าศึก
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย สมัย อาจหาญ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายมณูศักดิ์ อินตัน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ประสานงานทั่วไป
ไม่มีข้อมูล
ประธานอนุกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการ 1
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการ 2
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการเลขานุการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการการเงิน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
อนุ ฝ่ายซะกาต สังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 45 107 117 224
สัปปุรุษในเขต 45 107 117 224
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิด ซอลาฮุดดีน
ที่ตั้งเลขที่: 9 หมู่ที่: 1 ถนน/ตรอก/ซอย: เพชรเกษม ตำบล/แขวง: นาคา
อำเภอ/เขต: สุขสำราญ จังหวัด: ระนอง รหัสไปรษณีย์: 85120 เบอร์โทรศัพท์: 0878819831
จำนวนผู้เข้าชม: 7,198