กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
THE PROVINCIAL ISLAMIC COUNCIL OF NAKHON SI THAMMARAT
สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

มัสยิดมุสลิมสามัคคี(บ้านหน้าศาล) (ทะเบียนเลขที่: 005)

แผนที่นำทาง Google Map
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5/@8.0406534,100.3145766,17z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x3052c0e4b2f81665:0x754fac6069c4e8a9!2z4Lih4Lix4Liq4Lii4Li04LiU4Lih4Li44Liq4Lil4Li04Lih4Liq4Liy4Lih4Lix4LiE4LiE4Li14Lia4LmJ4Liy4LiZ4Lir4LiZ4LmJ4Liy4Lio4Liy4Lil!8m2!3d8.0406534!4d100.3167653!3m4!1s0x3052c0e4b2f81665:0x754fac6069c4e8a9!8m2!3d8.0406534!4d100.3167653?hl=th

กรรมการมัสยิด

นายปราโมทย์ ศรีอุทัย

อิหม่าม

นายจรูญ นิยมเดชา

คอเต็บ

นายหวันเหล็ม หวันสกุล

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 1 1 0 1
สัปปุรุษในเขต 1 1 0 1
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดมุสลิมสามัคคี(บ้านหน้าศาล)
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 3 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: หน้าสตน
อำเภอ/เขต: หัวไทร จังหวัด: นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์: 80170 เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 9,014