กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The islamic committee phattalung
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

มัสยิด บ้านบางมวง (ทะเบียนเลขที่: 015)

ประวัติความเป็นมาฯ
เป็นที่มาของการร่วมมือของพี่น้องในบ้านบางมวงของเรา more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายสุเทพ หมัดหมัน

อิหม่าม

นายหีม หมัดหมัน

คอเต็บ

นายเฉร็บ ฝาสีน

บิหลั่น

นายอะบิดีน มะหมัด
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายเกษม หมัดหมัน
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายมูฮำหมัด หลับด้วง
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายรนหลี หมัดหมัน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
วิมาน หมัดหมัน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายหร่อหีม เหย็บหนุด
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสะมะแอ หม้อแหละ
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 11 24 21 45
สัปปุรุษในเขต 11 24 21 45
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิด บ้านบางมวง
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 3 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: ฝาละมี
อำเภอ/เขต: ปากพะยูน จังหวัด: พัทลุง รหัสไปรษณีย์: 93120 เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 8,827