กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

มัสยิดดารุตตักวาโคกประดู่ (ทะเบียนเลขที่: 019)

ประวัติความเป็นมาฯ
ประวัติมัสยิดดารุตตักวาโคกประดู่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายอาสัน หลงตา

อิหม่าม

นายมอฮำหมาด มรรคาเขต

คอเต็บ

นายบ่าว โต๊ะดอล๊ะ

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสอหมาด สตอหลง
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 2 1 1 2
สัปปุรุษในเขต 2 1 1 2
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดดารุตตักวาโคกประดู่
ที่ตั้งเลขที่: 19 หมู่ที่: 11 ถนน/ตรอก/ซอย: ยนตรการกำธร ตำบล/แขวง: ฉลุง
อำเภอ/เขต: เมืองสตูล จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91140 เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 7,718