MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. พัทลุง มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิด นูรุตตักวา ( บ้านควนล่อน ) ทะเบียนเลขที่: 091

หมู่ที่: 11 แขวง/ตำบล: แม่ขรี เขต/อำเภอ: ตะโหมด จังหวัด: พัทลุง 0860792949
ประวัติความเป็นมาฯ
จดทะเบียนเป็นมัสยิดปีพ.ศ. 2540 ซึ่งสัปปุรุษจำนวน 63 ครัวเรือนได้แยกตัวมาจากมัสยิดบ้านด่านโลด งบประมาณก่อสร้าง  1,090,000.- ได้งบมาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ( UAE ) ก่อสร้างบนที่ดินวากัฟโดยฮัจยีเจ๊ะเลาะฮ์  หวันดีน บ้านควนล่อน ประมาณ 2 ไร่ ลำดับตำแหน่งอิหม่าม   1. ฮัจยียามีน  เหมมัน   ปี 2542 - 2553   2. นายยูโส๊ะ  ศิลาล่อง  ปี 2553 - ปัจจุบัน more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายยูโส๊ะ ศิลาล่อง

อิหม่าม

นายมูสา แวววรรณจิตต์

คอเต็บ

นายตอผา หมัดหลี

บิหลั่น

นายอับดุลลาซิ จงกลบาล
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายอะหมาน ขุนพยัคฆ์
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายเจริญ ตู้เฮี่ยน
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสมศักดิ์ เกียรติเดช
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสุนทร สุทธิกาญจน์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายนาวี อีซอ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสุไลหมาน วายุภักดิ์
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมศักดิ์ บุญมาก
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายลุดดีน พูลสวัสดิ์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสุบิน หยาภิรมย์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสุชาติ ไสลรัตน์
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสุทธิพงษ์ เหมมัน
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 56 136 115 251
สัปปุรุษในเขต 54 133 114 247
สัปปุรุษนอกเขต 2 3 1 4
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 3 1 2 3
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิด นูรุตตักวา ( บ้านควนล่อน )
ที่ตั้งเลขที่: 91 หมู่ที่: 11 ถนน/ตรอก/ซอย: แม่ขรี - โล๊ะจังกระ ซ.ควนล่อน - คลองนุ้ย ตำบล/แขวง: แม่ขรี
อำเภอ/เขต: ตะโหมด จังหวัด: พัทลุง รหัสไปรษณีย์: 93160 เบอร์โทรศัพท์: 0860792949
จำนวนผู้เข้าชม: 6,395