กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
THE ISLAMMIC COMMITTEE OF PHANG-NGA
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

มัสยิดศาลาหุดดีน (บ้านนนิคม) (ทะเบียนเลขที่: 083)

แผนที่นำทาง Google Map
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99/@8.509508,98.3516953,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3050fbb4a0532545:0xc234e1e3628cc347!8m2!3d8.509508!4d98.353884

กรรมการมัสยิด

ร่อเซถ ตุลา

อิหม่าม

เสล่มัน

คอเต็บ

อุเสน แสวงผม

บิหลั่น

สุรินทร์ อยู่เย็น
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ปริญญา ชระการ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
หยิด นิเกตุ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ประสานงานทั่วไป
ไม่มีข้อมูล
ประธานอนุกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการ 1
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการ 2
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการเลขานุการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการรากาติสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 40 69 67 136
สัปปุรุษในเขต 37 69 64 133
สัปปุรุษนอกเขต 3 0 3 3
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 3 2 1 3
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดศาลาหุดดีน (บ้านนนิคม)
ที่ตั้งเลขที่: 41/2 หมู่ที่: 9 ถนน/ตรอก/ซอย: นิคมซอย 8 ตำบล/แขวง: ทุ่งมะพร้าว
อำเภอ/เขต: ท้ายเหมือง จังหวัด: พังงา รหัสไปรษณีย์: 82120 เบอร์โทรศัพท์: 0862667065
จำนวนผู้เข้าชม: 4,846