กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

มัสยิดอัลฟัลลัห์ จดเมื่อ 12 ต.ค. 2526 (ทะเบียนเลขที่: 253)

กรรมการมัสยิด

นายมูฮัมหมัดซอบรี สะตือบา

อิหม่าม

นายดอเล๊าะ เต๊ะ

คอเต็บ

นายมามะ แวหะมะ

บิหลั่น

นายดาโอ๊ะ กีละ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายดอเล๊าะ สาแมฮาดี
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายมาหะมะ เจ๊ะแวดอเล๊าะ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายดอเลาะ สาแมเจ๊ะสนิ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายราเจ๊ะ แดเบาะ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายเจะหลง เจ๊ะแม
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายดือรอนิง ดาแต
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอิบรอเฮง เจ๊ะแวสนิ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายมะยูกี เจ๊ะแวดอเล๊าะ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายมะนูซี แดวอสนุง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายรอแม มะหร๊ะ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอุสมัน ตันหยงสะมะแอ
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 138 369 336 705
สัปปุรุษในเขต 138 369 336 705
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดอัลฟัลลัห์ จดเมื่อ 12 ต.ค. 2526
ที่ตั้งเลขที่: 91/3 หมู่ที่: 6 ถนน/ตรอก/ซอย: กูวิง ตำบล/แขวง: บาโร๊ะ
อำเภอ/เขต: ยะหา จังหวัด: ยะลา รหัสไปรษณีย์: 95120 เบอร์โทรศัพท์: 0653835315
จำนวนผู้เข้าชม: 7,989