กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

มัสยิดบ้านไร่ทอน (ทะเบียนเลขที่: 078)

แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายบาราเหม ซะยานัย

อิหม่าม

นายอีน รัญจวน

คอเต็บ

นายหมีด เตาวะโต

บิหลั่น

นายดอด บูเก็ม
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายบีส้อน ยาประจัน
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสมาแอน เตาวะโต
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายหมาด เตาวะโต
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายหลี เตาวะโต
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายอาหมาด มาลียัน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายหมาดเหยน ยาประจัน
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายลีชา เกหลี
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายอำหรน หลังเส็น
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายดนรอสัก เปรมใจ
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
นายมูฮำหมาดสาฝีอี หลีมานัน
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายแอล เทศอาเส็น
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 52 90 92 182
สัปปุรุษในเขต 45 87 87 174
สัปปุรุษนอกเขต 7 3 5 8
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดบ้านไร่ทอน
ที่ตั้งเลขที่: 78 หมู่ที่: 3 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: ท่าเรือ
อำเภอ/เขต: ท่าแพ จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91150 เบอร์โทรศัพท์: 0960823641
จำนวนผู้เข้าชม: 5,688