กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The office of provincial islamic council of trang
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

มัสยิดมิฟตาฮุ้ลอีมาน (ทะเบียนเลขที่: 139)

กรรมการมัสยิด

นายอนันต์ องศารา

อิหม่าม

นายสะริ หูเขียว

คอเต็บ

นายระนอง ขาวดี

บิหลั่น

นายบุญเหลือ ชายภักตร์
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายทวีสุข ชัยศิริ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายจิรัฎฐ์ สุทธิปรีชานนท์
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายนภดล เพ็ชรหวน
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสนั่น ชัยศิริ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสันติสุข หลักศิลา
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายเจริญ หยงสตาร์
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเคลื่อน จันทร์อักษร
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายคณิต ใจตรง
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายพรชัย เจริญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายประดิษฐ์ ดำรงวิริยกุล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นานอรุณ ชัยศิริ
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 75 118 102 220
สัปปุรุษในเขต 67 110 96 206
สัปปุรุษนอกเขต 8 8 6 14
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 14 8 6 14
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 1 1 0 1
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดมิฟตาฮุ้ลอีมาน
ที่ตั้งเลขที่: 144/3 หมู่ที่: 7 ถนน/ตรอก/ซอย: ตรัง-ปะเหลียน ตำบล/แขวง: บ้านนา
อำเภอ/เขต: ปะเหลียน จังหวัด: ตรัง รหัสไปรษณีย์: 92120 เบอร์โทรศัพท์: 0874642520
จำนวนผู้เข้าชม: 6,959