กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The islamic committee of suratthani
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มัสยิดอัลนูรปากิสตาน (ทะเบียนเลขที่: 049)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดอันนูรปากิสตาน�เริ่มสร้างขึ้นวันที่�3�พ.ค�2558�ตั้ง�อยู่ในเขต�เทศบาลเมืองท่าข้าม�อำเภอ�พุนพิน�จังหวัด�สุราษฎร์ธานี� อยู่ใกล้คลังสินค้า�และ�สถานีรถไฟชุมทางทุ่งโพธ์�(กำลังอยู่ในการดำเนินงานก่อสร้าง) more

กรรมการมัสยิด

อับดุลตาวาฟ ยุมาดีน

อิหม่าม

อัตนาตาสัน ไกรสมิเร่

คอเต็บ

ภิญโญ สะมัท

บิหลั่น

นายเกษม อัครมนัส
เลขานุการ คณะกรรมการ
ด.ต.อาลี เส็นบัตร
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอัตนาตาซัน ไกรสมิเร่
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายยูซุป ยุมาดีน
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสมชาย มะมัย
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ด.ต.มะเส็น เส็นหีม
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 2 2 0 2
สัปปุรุษในเขต 2 2 0 2
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดอัลนูรปากิสตาน
ที่ตั้งเลขที่: 82/1 หมู่ที่: 3 ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนจุลจอมเกล้า ตำบล/แขวง: ท่าข้าม
อำเภอ/เขต: พุนพิน จังหวัด: สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์: 84130 เบอร์โทรศัพท์: 077311695
จำนวนผู้เข้าชม: 7,407