กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

มัสยิดนูรุลอิสลาม (ทะเบียนเลขที่: 083)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดนูรุลประวัติความเป็นมา more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน

อิหม่าม

นาย ปอหรา

คอเต็บ

นายอาหลี อุรามา

บิหลั่น

นายดุษฎี ปากบารา
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสุพจน์ มะสันต์
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายหรน ยังดี
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอีน สมัน
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายราเหม ฉาดสัน
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายอำรอน ปอหรา
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายดลรอเฉด ยาประจัน
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอำพล นาคบรรพ์
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายอำซ๊ะ โต๊ะฝา
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายดลยาหราด ขุนพิทักษ์
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
นายธดินัน สมัน
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสนนบีดีน ดวงตา
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 0 0 0 0
สัปปุรุษในเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดนูรุลอิสลาม
ที่ตั้งเลขที่: 292 หมู่ที่: 7 ถนน/ตรอก/ซอย: ห้วยไทร - สาคร ตำบล/แขวง: สาคร
อำเภอ/เขต: ท่าแพ จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91150 เบอร์โทรศัพท์: 0817672325
จำนวนผู้เข้าชม: 6,154