กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

มัสยิดนูรุลอีมาน จดเมือ 7 ก.ย. 2542 / วาระ 8-08-2563 (ทะเบียนเลขที่: 363)

กรรมการมัสยิด

ไม่มีข้อมูล

อิหม่าม

มะรูดิง มามะ

คอเต็บ

อับดุลรอฮะ สะมาแอ

บิหลั่น

สะรี วาเงาะ
เลขานุการ คณะกรรมการ
ยะผา รอดิง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายมานะ อากาปาแย
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
อาหะมาอุดิน เจ๊ะมามะ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
อิสมะแอ อากาปาแย
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
มาหามะ เจ๊ะแวสุหลง
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
อานันต์ เจะมะ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หามะ แขวง
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ฮาเส็ม มังสมาน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ยะผา บูงอสะนอ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
อาฮามะ ดาละ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
มูฮำหมัด บาโง
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 134 317 164 481
สัปปุรุษในเขต 129 312 164 476
สัปปุรุษนอกเขต 5 5 0 5
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 1 0 1 1
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดนูรุลอีมาน จดเมือ 7 ก.ย. 2542 / วาระ 8-08-2563
ที่ตั้งเลขที่: 363/1 หมู่ที่: 7 ถนน/ตรอก/ซอย: บ้าน บาโด,ลากอ ตำบล/แขวง: ยะหา
อำเภอ/เขต: ยะหา จังหวัด: ยะลา รหัสไปรษณีย์: 95120 เบอร์โทรศัพท์: -
จำนวนผู้เข้าชม: 796